h

Geen plezierjacht toestaan in de Provincie

10 oktober 2011

Geen plezierjacht toestaan in de Provincie

Uit de nieuwe concept natuurwet van Staatssecretaris Bleker blijkt dat deze regering plezierjacht op damherten, edelherten, reeën, wilde zwijnen en zelfs sommige beschermde ganzen soorten toe wil gaan staan. SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Wat de SP betreft zou plezierjacht in zijn geheel verboden moeten worden, het is wat ons betreft absoluut niet de bedoeling om dieren voor je plezier en vermaak te doden. De SP vindt het dan ook een zeer slecht plan als het aantal dieren waarop gejaagd mag worden, nog verder uitgebreid wordt. Als de betreffende wet aan wordt genomen, ligt de verantwoordelijkheid voor het afgeven van jachtvergunningen bij de Provincies.
‘De SP gaat het Provinciebestuur vragen deze jachtvergunningen in Zuid-Holland niet af te geven en snel beleid te ontwikkelen waarin vast wordt gelegd dat Zuid-Holland dergelijke vergunningen voor plezierjacht niet af zal geven.’ Aldus van Aelst.
Met deze wet wordt het ook mogelijk om voor natura 2000 gebieden jachtvergunningen af te geven. ‘Het is echt belachelijk dat we eerst veel geld uitgeven aan natuur, om vervolgens jagers een vergunning te geven om als vermaak dieren te doden in dit gebied en de rust aldaar te verstoren.’ Stelt van Aelst.

In het Zuid-Hollandse coalitieakkoord staat voor het eerst een paragraaf dierenwelzijn, dit is mede dankzij de coalitiedeelname van de SP. In deze paragraaf staat duidelijk dat Zuid-Holland dierenleed wil voorkomen en dat er pas afschotvergunningen voor dieren worden afgegeven als de wildstand beheerd moet worden omdat er aantoonbare schade aan gewassen is, of als er een veiligheidsrisico is.
‘Deze tekst in het coalitieakkoord is wat ons betreft duidelijk, in Zuid-Holland wordt er niet voor de lol op deze dieren gejaagd.’ Zegt van Aelst.
Als deze overlast aangetoond wordt, zouden de dieren wat de SP betreft door professionele jagers en niet door plezierjagers bejaagd moeten worden.

U bent hier