h

Provinciale Staten Zuid-Holland wil 1,8 miljoen euro extra voor openbaar vervoer

9 november 2011

Provinciale Staten Zuid-Holland wil 1,8 miljoen euro extra voor openbaar vervoer

De SP in Provinciale Staten heeft er mede voor gezorgd dat de bezuinigingen van het kabinet op het openbaar vervoer, niet het streekvervoer in de provincie raakt. Vanaf het jaar 2012 wordt - indien onderzoek uitwijst dat de beoogde efficiencywinst niet wordt behaald - 1,8 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het openbaar vervoer.
De bezuiniging van het Rijk op de zogeheten brede doeluitkering hakt flink in het Zuid-Hollandse openbaar vervoer. De korting zou oplopen tot 6,4 miljoen euro. Fractievoorzitter van de SP in Zuid-Holland Harre van der Nat: “Het college vermindert deze bezuiniging tot 1,8 miljoen, dat is mooi maar wat de SP betreft nog niet genoeg. Wij willen namelijk geen bezuinigingen op het openbaar vervoer.”

GS komt nog met concrete voorstellen naar Provinciale Staten over de wijze waarop het geld, dat beschikbaar is gekomen door het amendement, effectief kan worden ingezet ten behoeve van het openbaar vervoer.Van der Nat: "Een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer is voor de SP van groot belang. Niet alleen om mensen de overstap te laten maken van de auto naar het openbaar vervoer om zo overlast voor het milieu en overlast voor omwonenden van drukke wegen terug te dringen, maar ook om jongeren en ouderen en ieder ander die op het openbaar vervoer is aangewezen snel en comfortabel op de plek van bestemming te laten komen."

De PvdA en de SP hadden een vergelijkbaar voorstel voor een amendement van deze strekking, en hebben deze uiteindelijk samengevoegd.

U bent hier