h

SP Zuid-Holland spreekt zich uit voor Oranjetunnel

30 november 2011

SP Zuid-Holland spreekt zich uit voor Oranjetunnel

De SP fractie in de provinciale staten van Zuid-Holland heeft zich uitgesproken voor de komst van de Oranjetunnel. In de afweging tussen de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel tellen voor de fractie de natuurwaarden, landschappelijke inpassing en luchtkwaliteit net zo hard mee als doorstroming van het verkeer en de totale kosten.
Volgens SP-fractievoorzitter Harre van der Nat is de aanslag op de natuurwaarden en de leefbaarheid in Midden-Delfland te groot bij de komst van de Blankenburgtunnel. Het college in Zuid-Holland heeft aangegeven dat haar voorkeur uitgaat naar de Blankenburgtunnel. Het Provinciale bestuur heeft een adviserende taak ten opzichte van het Rijk.

De Oranjetunnel is volgens de SP Zuid-Holland een veel betere optie als het gaat om de ontsluiting van Voorne-Putten na en tijdens een eventuele calamiteit. Ook zal deze tunnel aangesloten worden op de drukke Veilingroute door het Westland en realiseert daarmee een directe verbinding met de A4 bij Den Haag. Het tracé van de Blankenburgtunnel loopt echter dwars door het gebied van Midden-Delfland tussen Maassluis en Vlaardingen. De aanleg van het Blankenburg tracé heeft tot gevolg dat dit gebied tussen Vlaardingen en Maassluis ernstig wordt aangetast en is volgens de SP ongewenst.

U bent hier