h

Strenger toezicht op Odfjell nodig

23 november 2011

Strenger toezicht op Odfjell nodig

In de afgelopen jaren ontsnapte er bij het Rotterdamse bedrijf Odfjell tien tot honderd keer zo veel schadelijke Benzeen als bij vergelijkbare bedrijven in Nederland. De SP vindt dit onacceptabel. SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Dit bedrijf stoot al jaren veel meer schadelijke stoffen uit dan zou hoeven, dit is gevaarlijk voor de werknemers en de omgeving van het bedrijf. De Provincie moet dit keihard aanpakken samen met de DCMR, en zo nodig de eisen in de vergunningen van dit bedrijf aanscherpen.’ Na vragen van de SP bleek uit een persbericht van het provinciebestuur dat deze met de SP van mening is dat de situatie bij Odfjell niet langer zo kan.

De Benzeenlekkages moeten direct aangepakt worden en de Provincie zal de eisen waaraan het bedrijf moet voldoen verscherpen. ‘De SP heeft in vragen om strenge handhaving en controle bij dit bedrijf gevraagd, het is erg mooi dat blijkt dat de Provincie het hier mee eens is en dat Odfjell zo niet langer door mag gaan. De SP is zeer tevreden met de strenge eisen die de Provincie nu aan Odfjell gaat stellen en het scherpe toezicht dat hierop gehouden gaat worden.’
 

U bent hier