h

Provinciale Staten unaniem voor SP-voorstel behoud intercity’s Dordrecht

14 december 2011

Provinciale Staten unaniem voor SP-voorstel behoud intercity’s Dordrecht

De SP in Provinciale Staten van Zuid-Holland wil dat Dordrecht een goed bereikbaar intercitystation blijft. De NS heeft plannen om het aantal intercity`s dat op Dordrecht stopt sterk te verminderen.
Om tegen die plannen in verzet te komen, diende de SP een motie in tijdens de Statenvergadering. Deze motie werd gesteund door alle andere partijen. SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Dordrecht is een belangrijk overstapstation voor heel veel reizigers uit de regio, minder intercity`s zorgen voor een verslechtering van de bereikbaarheid van de gehele regio en dat is daarom voor de SP onacceptabel.’

Veel van de reizigers die met de Merwede-LingeLijn reizen, een provinciale treinlijn, reizen vanaf Dordrecht verder, of andersom.

‘De Provincie heeft veel geld in deze lijn geïnvesteerd, met als resultaat een goed gebruikte en succesvolle lijn. Een minder goed bereikbaar station Dordrecht kan hier negatieve effecten op hebben. Dit is zeer onwenselijk, juist nu het zoveel beter gaat met het openbaar vervoer in deze regio. Daarnaast zorgt een goede bereikbaarheid per trein voor minder autoverkeer in de regio en dus voor minder luchtvervuiling’ aldus Van Aelst.

Alle Zuid-Hollandse partijen steunden de oproep van Van Aelst aan provinciebestuurder De Bondt. Zij zal nu al het mogelijke gaan doen om verdwijning van de intercitystatus of de vermindering van het aantal intercity’s in Dordrecht te voorkomen.

U bent hier