h

SP Zuid-Holland blij met uitstel Outlet Center

15 februari 2012

SP Zuid-Holland blij met uitstel Outlet Center

In de commissievergadering van 1 februari is besloten om de mogelijkheid van de aanleg van een Factory Outlet Center (FOC) bij Bleizo nog niet te regelen in de Provinciale Structuur Visie. De SP vroeg, net als vele andere statenfracties, om een bredere afweging. De SP vreest dat een Factory Outlet Center, met een aanbod van goedkope a-merken, grote invloed heeft op de detailhandel en stadscentra in de omliggende gemeenten.

De gedeputeerde heeft toegezegd daarom eerst advies te vragen aan de Regionale Economische Overlegorganen waarin de detailhandel vertegenwoordigd is. Tevens stelt Gedeputeerde Staten in de loop van 2012 een nota over de detailhandel in Zuid-Holland op, waarin het outlet center mooi betrokken kan worden.
SP-statenlid Jerry Snellink: "Een beslissing over de mogelijke aanleg van een outlet center is nu nog te vroeg. Hiervoor moeten we eerst duidelijk hebben wat de invloed hiervan is op de omliggende winkelcentra. De SP vindt de leefbaarheid van kleine kernen en stadscentra van grote steden met daarin genoeg winkels belangrijk, het outlet center is hier wellicht een bedreiging voor."
Het besluit of er een outlet center bij Bleizo in Zuid-Holland komt wordt nu rond de zomer van 2012 genomen.

U bent hier