h

Aanleg van rondweg bij Alphen ongewenst

21 maart 2012

Aanleg van rondweg bij Alphen ongewenst

De SP in Zuid-Holland heeft uitleg gevraagd aan Gedeputeerde Staten (GS) over de plannen die Alphen aan den Rijn en Rijnwoude hebben om een rondweg aan te leggen die de N11 en de N207 met elkaar verbindt. Volgens SP-statenlid Harre van der Nat is de aanleg van een rondweg niet wenselijk en zal het een belangrijk groengebied aantasten. De SP is namelijk van mening dat de Gnephoek groen moet blijven. De SP wil van het provinciebestuur weten of zij van plan zijn de provinciale structuurvisie uit te voeren zoals afgesproken is in het hoofdlijnenakkoord. Daarin staat dat de ruimtelijke kwaliteit of bestemming van de Gnephoek niet mag veranderen. Van der Nat: “met andere woorden: handen af van de groene Gnephoek!” .
De SP is fel voorstander van de aanleg van de Maximabrug maar kiest voor een minder massale en dus minder dure brug. Ook wil de partij dat de brug dient waarvoor die nodig is: het verminderen van de verkeersdrukte in Koudekerk aan den Rijn en een betere ontsluiting voor het lokale bedrijfsleven. Daarbij hoeft de brug de Landlust weg dus niet te doorkruisen.

Rondweg

De Maximabrug wordt door de gemeentebesturen maar al te graag in verband gebracht met een eventuele rondweg. Maar beide gemeenten hebben geen geld om de aanleg daarvan te betalen. De SP in Zuid-Holland wil ook van GS weten of ze bereid zijn mee te betalen voor deze lokale weg. Daarnaast heeft de SP gevraagd naar de totale kosten van de aanleg van de Maximabrug.
In 2008 heeft Provinciale Staten een SP Motie aangenomen waarin staat dat de Maximabrug er snel moet komen en dat daarbij sterk rekening gehouden moet worden met de kosten van de aanleg. Volgens van der Nat kan iedereen snappen dat een lagere en minder brede brug ook minder kost. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude houden zichzelf en hun bevolking voor de gek door te stellen dat een rondweg financieel mogelijk is.

U bent hier