h

Geen herindeling Waddinxveen en Gouda wijs besluit

29 maart 2012

Geen herindeling Waddinxveen en Gouda wijs besluit

“Een verstandig besluit dat recht doet aan de mening van de inwoners van Waddinxveen.” Dat is in het kort de reactie van SP-statenlid Bart Vermeulen op het beëindigen van de zogeheten ARHI-procedure in Waddinxveen en Gouda. Een herindeling van deze twee gemeenten is daarmee van de baan.
Het besluit is volgens de SP vooral verstandig omdat een fusie geen oplossing gaat bieden voor de problemen waar de gemeenten in de regio tegenaan lopen en omdat er geen draagvlak onder de bevolking voor was. Bart Vermeulen: “91% van de Waddinxveners stemde een jaar geleden in een referendum tegen een fusie met Gouda. Dat is een heel belangrijk signaal waar je niet zomaar omheen kunt. Het is goed dat met het stopzetten van de ARHI-procedure ook recht wordt gedaan aan de opvattingen van de inwoners van Waddinxveen.”

De SP steunt daarnaast het voorstel van het provinciebestuur om een commissie in te stellen die gaat onderzoeken op welke punten de gemeenten in de regio Midden-Holland meer met elkaar samen kunnen werken en op welke manier ze dat kunnen doen.

“Midden Holland is een prachtig gebied waar op een verstandige manier met de ruimte om moet worden gegaan en waar ook aan de regionale economie moet worden gewerkt. Een goede samenwerking tussen gemeenten is daarbij van groot belang. Hopelijk kan het onderzoek van de commissie dat proces verder ondersteunen” aldus Vermeulen.

U bent hier