h

Afdelingenavond Jeugdzorg en Milieu

19 april 2012

Afdelingenavond Jeugdzorg en Milieu

Woensdagavond 18 april organiseerde de SP Statenfractie twee bijeenkomsten voor SP kaderleden over de decentralisatie van de jeugdzorg en over milieu. SP’ers uit afdelingen en gemeenteraden uit de hele provincie waren naar het provinciehuis gekomen om met elkaar en met de Statenfractie van gedachten te wisselen over de onderwerpen. De bijeenkomst over milieu was gericht op alles wat de SP doet op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Het doel van de bijeenkomst was vooral met elkaar discussiëren over wat de SP nu doet op het gebied van milieu, dierenwelzijn en energie, en wat er nog meer gedaan zou kunnen worden. De conclusie was dat er op Provinciaal niveau al veel gebeurd op deze onderwerpen, maar dat we met meer samenwerking en meer uitwisseling nóg meer zouden kunnen bereiken op dit gebied.

De bijeenkomst over jeugdzorg was de eerste van een reeks van bijeenkomsten in het teken van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Eva de Bakker, oud-statenlid en medewerker bij de SP Tweede Kamerfractie vertelde hoe het huidige jeugdzorgstelsel eruit ziet en wat er met de decentralisatie op de gemeenten af gaat komen. Er werd gesproken over de voor- en nadelen van een de decentralisatie en er zijn tips en voorstellen met elkaar uitgewisseld.

SP Gedeputeerde Rik Janssen lichtte de rol van de provincie in het proces toe, en vertelde over zijn inzet om betrokkenen bij elkaar te brengen en gaf een aantal goede adviezen aan de aanwezigen.
Het werd iedereen duidelijk dat het nu de tijd is om van start te gaan; om op onderzoek te gaan, op bezoek te gaan bij het centrum voor jeugd en gezin en bij jeugdzorginstellingen (bijvoorbeeld in regio-verband), om het lokaal op de kaart te gaan zetten en om het lokale gemeentebestuur naar hun plannen te vragen.

Er is ook nog gesproken over enkele thema’s die in de jeugdzorg van belang kunnen zijn; de tienermoeders en –vaders, zwerfjongeren en over armoede. Deze thema’s worden, net als de preventieve jeugdzorg, op de volgende bijeenkomst verder besproken.

Er zijn op dit moment nog grote verschillen tussen de verschillende gemeenten; sommigen hebben er nog helemaal niet over gesproken in de raad. Anderen zijn al lange tijd erover in gesprek en hebben een regionale visie opgesteld en zijn in gesprek met elkaar over de uitwerking.

U bent hier