h

Inspraak in Zuid-Holland stuk verbeterd

24 april 2012

Inspraak in Zuid-Holland stuk verbeterd

De provincie Zuid-Holland organiseerde de afgelopen week een tweetal hoorzittingen rondom de nieuwe milieuvergunning voor DuPont. Een aantal zaken rondom deze hoorzittingen kan wat de SP betreft nog beter georganiseerd worden in de toekomst.
SP-Statenlid Lies van Aelst: ‘Er heeft geen stuk in de krant gestaan en de omwonenden zijn op het laatste moment per brief geïnformeerd, dat is natuurlijk erg onhandig. Daarnaast was de concept vergunning alleen in het gemeentehuis in te zien, dat is wat de SP betreft niet meer van deze tijd, dergelijke openbare stukken moeten ook via het internet toegankelijk zijn! De SP heeft dan ook aan het Provinciebestuur gevraagd dit soort openbare stukken voortaan ook op internet te zetten en beter toegankelijk te maken.’ Nieuw op deze hoorzitting was de mogelijkheden die de aanwezigen op de hoorzitting ter plekke kregen om een zienswijze in te dienen. Dit kon mondeling, omdat er notulisten mee schreven, en op een daar aanwezig formulier.
Van Aelst: ‘Deze methode maakt de inspraak erg laagdrempelig en dat juichen wij toe. We hebben het provinciebestuur gevraagd deze manier van inspreken in het vervolg bij andere projecten ook mogelijk te maken.’

U bent hier