h

Provincie moet meewerken met strenge milieueisen

27 april 2012

Provincie moet meewerken met strenge milieueisen

Bij de aanvraag voor de nieuwe vergunning vroeg DuPont zelf om strenge milieu eisen. De provincie heeft uiteindelijk soepelere eisen gesteld dan waar het bedrijf om gevraagd heeft.
De SP vraag het provinciebestuur of het gebruikelijk is dat bedrijven een ruimere vergunning krijgen dan waar het bedrijf zelf om vraagt.
SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Dat zou toch een vreemde gang van zaken zijn; wij zijn van mening dat als een bedrijf zichzelf strenge regels op wil leggen, dit juist toegejuicht zou moeten worden.’
De SP heeft inmiddels via schriftelijke vragen opheldering gevraagd over de kwestie aan het provinciebestuur.
Daarnaast is de daadwerkelijke uitstoot van het bedrijf veel lager dan de hoeveelheid die ze in de vergunning mogen uitstoten.
‘De uitstoot van enkele stoffen mag maar liefst drie keer hoger liggen dan de huidige uitstoot van het bedrijf. We begrijpen dat een bedrijf enige ruimte wordt geboden, maar vinden het verschil in dit voorbeeld wel erg ruim’, aldus van Aelst.

De SP wil dat de provincie werkt met strenge milieueisen en dat bedrijven de nodige maar minimale ruimte krijgen.

U bent hier