h

Steun voor realisatie 720 Mwatt windenergie

25 april 2012

Steun voor realisatie 720 Mwatt windenergie

Tijdens de Statenvergadering van vandaag heeft de SP-fractie haar steun uitgesproken aan de realisering van 720 Mwatt windenergie in de provincie Zuid-Holland.
Voor de SP is het van groot belang dat de energievoorziening de komende decennia zo veel mogelijk met hernieuwbare energiebronnen gaat worden opgewekt, aangezien de fossiele energiebronnen uitgeput zullen raken en fossiele energie nadelen heeft voor het milieu.

Bij de plaatsing van windmolens is ook een landschappelijke inpassing van belang. In het verkiezingsprogramma staat dat de SP terughoudend wil zijn met windmolens langs de nationale landschappen. De voorkeur van de partij gaat dan ook uit naar windmolenparken op zee en in industriegebieden, waaronder het Rotterdamse Havengebied.

Om echter aan de met het rijk afgesproken energieopwekking van 720 Mwatt te voldoen steunde de SP enkele locaties aan de randen van de Hoekse Waard en het Groene Hart. Deze locaties zijn noodzakelijk om de windenergieopgave te halen.

De locaties bij Sliedrecht, Alphen aan den Rijn en 1 in de Hoekse Waard konden vanwege de landschappelijke aantasting niet op steun van de SP rekenen.
De overige locaties maken de realisering van 720 Mwatt windenergie ruimschoots mogelijk, al zal daar wellicht ook nog een aantal locaties door onvoorziene omstandigheden gaan afvallen.

De SP kon steun verlenen aan de windmolenlocatie bij het geplande bedrijventerrein Gorinchem-Noord onder de voorwaarde dat er alleen windmolens komen als het bedrijventerrein er komt.

Wat de SP betreft blijft het niet bij windenergie alleen en zal er de komende jaren ook meer werk gemaakt moeten worden van energiewinning uit aardwarmte en zonne-energie.

Reactie toevoegen

U bent hier