h

Suggesties bij de startnotitie Cultuurplan

18 april 2012

Suggesties bij de startnotitie Cultuurplan

Bij de bespreking van de startnotitie van het cultuurplan heeft de SP-fractie een aantal belangrijke suggesties gedaan als het gaat om het meer beleefbaar maken van ons erfgoed.
De suggesties passen in de plannen van het provinciebestuur om meer vanuit een aantal hoofdthema’s het cultureel erfgoed te steunen. De thema’s worden uitgewerkt in zogeheten erfgoedlijnen die verschillende monumenten die met elkaar te maken hebben met elkaar verbinden, zoals de Romeinse Limes, De Atlantikwall en Hollandse waterlinie.
Deze nieuwe opzet steunt de SP van harte.

De SP wil dat het provinciebestuur bij de uitwerking van de erfgoedlijnen aandacht besteed aan de aansluiting van de routes van de erfgoedlijnen binnen het bestaande fietsknooppuntennetwerk.
Daarnaast wil de SP dat de ambities wat betreft het archeologisch erfgoed omhoog gaan en dit meer beleefbaar voor het publiek wordt.
En als laatste dat de informatievoorziening via de verschillende panelen en borden verbetert. Veel van deze borden zijn na een aantal jaar in slechte staat. Het zou goed zijn als de provincie werkt aan een goed beheerplan.

De gedeputeerde gaf aan deze gemaakte opmerkingen mee te nemen in de verdere uitwerking.

Reactie toevoegen

U bent hier