h

Eindelijk spoorverbetering Leiden – Utrecht, extra treinstation en beter busvervoer

15 mei 2012

Eindelijk spoorverbetering Leiden – Utrecht, extra treinstation en beter busvervoer

De SP Statenfractie is bijzonder tevreden over de nieuwe plannen van het provinciebestuur die in de plaats komen van de oude plannen voor de RijnGouweLijn. Vooral de plannen om het spoor tussen Leiden en Utrecht flink te verbeteren juicht de SP toe. De verbetering maakt sneller, vaker en betrouwbaarder treinverkeer op dit traject mogelijk. Daarnaast is de SP erg te spreken over het besluit van het provinciebestuur dat het busvervoer in de gehele regio Zuid-Holland Noord met extra hoogwaardige buslijnen flink wordt uitgebreid. Zo komt er ook een betere aansluiting met het openbaar vervoer in de regio’s om Zuid-Holland Noord heen. De SP heeft altijd ingezet op het verbeteren van het openbaar vervoer in Zuid-
Holland Noord door de aanleg van dubbel spoor tussen Leiden en Utrecht en het
verdere uitbouwen van busverbindingen. Toen de SP deel ging uitmaken van
het provinciebestuur was een belangrijke voorwaarde voor de partij om het
openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord te verbeteren en om geen RGL door de
Leidse binnenstad aan te leggen.

SP-fractievoorzitter Harre van der Nat: “Dit is een geweldig resultaat voor de
hele regio. De RGL was een onhoudbaar project: door de aanleg van de tramlijn
dwars door Leiden, zou zwaar bezuinigd moeten worden op het streekvervoer in
de rest van de regio en zag een ruime meerderheid van de Leidenaren niets in
de RGL door Leiden. Daarnaast zijn deze plannen voor de gehele regio een
verbetering.”

Voor de SP is het belangrijk dat ook het extra treinstation bij Hazerswoude -
Koudekerk en op termijn eventueel Zoeterwoude Meerburg gerealiseerd worden
en het huidige streekvervoer verbeterd wordt, omdat op deze wijze het
openbaar vervoer in de regio aantrekkelijk blijft voor de reiziger en een
alternatief kan bieden voor de auto.

U bent hier