h

Start enquête onder OV medewerkers

7 mei 2012

Start enquête onder OV medewerkers

De SP doet de komende weken onderzoek onder medewerkers in het openbaar vervoer in Zuid-Holland. De partij wil een beter beeld krijgen van de huidige staat van het openbaar vervoer, de dienstverlening en de werkomstandigheden van de medewerkers in het openbaar vervoer in de provincie Zuid-Holland. SP Statenlid Lies van Aelst: ‘De mensen in het werkveld, in de bus en in de trein, kunnen ons het beste vertellen hoe het gaat in het OV, wat er beter zou kunnen. De uitkomsten van de enquête en informatie en tips die we van de medewerkers krijgen zal de SP gebruiken om te pleiten voor een beter provinciaal OV beleid.’
De SP zal in verschillende steden en dorpen haar vragen voorleggen aan machinisten, stewards en buschauffeurs.

De enquête kan via de website van de provinciale fractie ingevuld worden; zuidholland.sp.nl.

Bent u niet in staat om de enquête op de website in te vullen?
Dan kunt u bij de provinciale SP fractie een papieren vragenlijst
aanvragen.

U bent hier