h

Vangrail op Trekvlietbrug Leiden blijft noodzakelijk

9 mei 2012

Vangrail op Trekvlietbrug Leiden blijft noodzakelijk

De SP fractie in Zuid-Holland heeft in schriftelijke vragen Gedeputeerde Staten verzocht om snel over te gaan tot het plaatsten van een vangrail op de Trekvlietbrug in Leiden (N206). Met enige regelmaat rijden auto’s vanuit Leiden richting Voorschoten uit de bocht en komen daarbij geheel of gedeeltelijk op het fiets- en voetpad terecht. Volgens Harre van der Nat (Statenlid SP) moet aan deze situatie snel een einde komen.

Van der Nat: “Het hekwerk op de brug is al meerdere malen kapotgereden, dat zegt iets over de hoge snelheden waarmee de automobilist daarbij het fiets- en voetpad kruist.” De SP wil snel maatregelen ook omdat naast het reguliere fietsverkeer ook dit fietspad door veel schoolgaande jeugd wordt gebruikt. Deze groep fietsers verdienen extra aandacht als het gaat om de verkeersveiligheid. In 2008 vroeg de SP ook al om een vangrail voor deze verkeersonveilige situatie. De toenmalige gedeputeerde Van Engelshoven-Huls liet alleen enkele waarschuwingsborden plaatsen. Nu blijkt de aanleg van een vangrail nog steeds noodzakelijk.

De SP hoopt op een snelle reactie van het  provinciebestuur zodat de brug zo snel mogelijk weer veilig is.

U bent hier