h

Werkbezoek aan Trivium Lindenhof

10 mei 2012

Werkbezoek aan Trivium Lindenhof

Op woensdag 9 mei bracht SP-Statenlid Esther Zwaan een werkbezoek aan Trivium Lindenhof. Deze jeugdzorginstelling biedt zowel residentiële als ambulante hulp: van woongroepen tot gezinsbegeleiding en schoolcoaching. Belangrijk gespreksonderwerp was de transitie van de Jeugdzorg van de provincie naar gemeenten.

De kennis over Jeugdzorg ligt nu bestuurlijk gezien
vooral bij de provincie en inhoudelijk gezien bij de jeugdzorginstellingen zelf. Het is daarom van groot belang dat deze kennis wordt overgedragen naar de
gemeenten. De SP heeft ook steeds gezegd dat alle betrokkenenverantwoordelijk zijn voor deze kennisoverdracht.


De provincie moet het wel hetvoortouw nemen en de gemeenten en jeugdzorginstellingen moeten niet aan
de kant blijven staan, maar actief meedenken en meewerken aan deze transitie. Trivium Lindenhof geeft aan dat zij in hun regio gelukkig zien dat dit steeds meer gebeurt.


Subsidie
Op dit moment heeft Trivium Lindenhof veel
verschillende subsidiegevers. Sommige projecten worden per jaar gesubsidieerd. Dit geeft veel onzekerheid. Hopelijk komt er meer zekerheid als straks de gemeenten verantwoordelijk worden voor het verstrekken van de subsidies. De SP vindt dat het niet uitmaakt uit welk potje het geld komt, zolang het kind maar geholpen wordt!

Preventie
De gemeenten zijn nu al verantwoordelijk voor de preventieve zorg. Vaak wordt dit aangeboden in projecten die per jaar gesubsidieerd worden. En er wordt ook op bezuinigd. De gevolgen hiervan ziet Trivium Lindenhof onder andere bij de schoolcoaching. Zodra er minder geld beschikbaar is, lopen de andere, duurdere projecten weer vol of moeten er kinderen naar speciaal onderwijs. De SP vindt het zorgelijk dat goede preventieprojecten geen bestaanszekerheid hebben en
dat gemeenten bezuinigen op deze belangrijke en goedkopere vormen van hulp.

Marktwerking
De VVD ziet graag marktwerking in de zorg, dus ook in de Jeugdzorg. We hebben met de thuiszorg kunnen zien wat voor verschrikkelijke gevolgen dat
heeft. Gelukkig is de marktwerking in de thuiszorg teruggedraaid, dankzij Renske Leijten en Agnes Kant. Trivium Lindenhof ziet liever ook geen marktwerking in de Jeugdzorg. 'We zijn er niet om winst te maken, maar om te doen wat ons gevraagd wordt en dat is kinderen en jongeren die dat nodig hebben te helpen'. De SP is het daar hartgrondig mee eens.

U bent hier