h

RijnGouweLijn door Leiden definitief van de baan, forse verbetering OV

28 juni 2012

RijnGouweLijn door Leiden definitief van de baan, forse verbetering OV

“Met het aannemen van de plannen voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer in het noorden van Zuid-Holland zetten provinciale staten definitief een streep door de RijnGouweLijn door Leiden en maken ze een forse verbetering van het openbaar vervoer in de gehele regio mogelijk.” Dat is de reactie van SP-fractievoorzitter Harre van der Nat na afloop van het debat in Provinciale Staten. Met het aannemen van de plannen komen er snelle en comfortabele busverbindingen tussen de belangrijke knooppunten in de regio en naar Schiphol en zullen er meer en snellere treinen gaan rijden tussen Leiden en Utrecht. Daarnaast komen er tussen Leiden en Alphen extra stations. In eerste instantie bij Hazerswoude-Koudekerk en bij voldoende reizigersaanbod ook bij Zoeterwoude-Meerburg. Op het traject Alphen-Gouda komen extra stations in Boskoop en Waddinxveen.

Van der Nat: “Dit was hoog tijd. Zeker het traject over het spoor van leiden naar Utrecht was al heel lang aan verbetering toe. Samen met de extra stations zullen deze plannen de aantrekkelijkheid van het spoor en streekvervoer aanzienlijk verbeteren en zo ook bijdragen aan vermindering van het autoverkeer.”

Volgens de SP komt terecht een definitief einde aan de RijnGouweLijn door Leiden. Deze verouderde plannen zouden ook slecht uitpakken voor het gehele streekvervoer in de Leidse regio. Ook kunnen deze plannen op brede steun rekenen bij de gemeenten die met het nieuwe openbaarvervoersysteem te maken krijgen.
Met verbazing nam de SP dan ook kennis van het voorstel van GroenLinks om toch nog de oude RijnGouweLijn aan te leggen.

Uiteindelijk stemden PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren tegen de plannen voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer.
De SP hoopt op een zo spoedig mogelijke uitvoering van de plannen en maant het provinciebestuur om flink vaart achter de plannen te zetten.

U bent hier