h

Zet in op geboorde tunnel Rijnlandroute

27 juni 2012

Zet in op geboorde tunnel Rijnlandroute

Bij de behandeling van het Tracébesluit voor de Rijnlandroute heeft de SP ingezet op een weg die de inwoners van Voorschoten niet horen, zien of ruiken en die de bewoners van de Ommedijkseweg zal ontzien. Op beide punten gaan Gedeputeerde Staten kijken hoe dit zoveel mogelijk gerealiseerd kan worden en gedeputeerde De Bondt nam de suggestie van de SP over om te kijken naar een andere inpassing van de weg bij de Ommedijkseweg. SP-fractievoorzitter Harre van der Nat: “Voor de SP is deze weg zoals bekend een lastig compromis bij de totstandkoming van dit provinciebestuur. Gedeputeerde Staten kiest voor zoeken naar balans als voorkeurstracé op basis van de Milieu effect Rapportage.
Op langere termijn, qua kosten, doorstroming en bereikbaarheid is dit tracé daardoor beter uitvoerbaar. Maar, op milieueffecten en inpassing van de weg scoort Zoeken naar Balans inderdaad slechter dan de Churchill Avenue.
Nu er een keuze moet worden gemaakt kiest de SP voor Zoeken naar Balans.
Met daarbij uit het coalitieakkoord wel een extra 100 miljoen euro voor een goede inpassing.”

SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir gaat donderdag tijdens het debat met minister Schultz het voorstel voor een geboorde tunnel onder Voorschoten op tafel leggen om daarmee de omwonenden en de natuur zo veel mogelijk te ontzien.
 

U bent hier