h

Bedrijven zouden extra controlekosten zelf moeten betalen

11 juli 2012

Bedrijven zouden extra controlekosten zelf moeten betalen

De SP is van mening dat bedrijven die nalatig zijn en hierdoor meer gecontroleerd worden, hiervoor zelf moeten betalen. De partij stelt dit naar aanleiding van misstanden bij het bedrijf Odfjell. De milieudienst (DCMR) heeft de eerste helft van dit jaar fors meer controles, overleg en ook juridische procedures bij Odfjell gepleegd. De milieudienst is namens de provincie en omliggende gemeente verantwoordelijk voor toezicht en verlenen van vergunningen in het Rijnmondgebied. Gebleken is dat Odfjell op grote schaal tekort is geschoten en dat er veel achterstallig onderhoud, lekkages en een gebrekkige veiligheidcultuur waren.


SP Statenlid Lies van Aelst: "Ik heb het Provinciebestuur gevraagd hoeveel extra tijd en geld dit de overheid heeft gekost. De Provincie heeft een controle taak, maar een bedrijf dat faalt kan er voor zorgen dat de Provincie heel veel meer moet doen dan deze gewone taken, de Provincie voert dan het werk van een bedrijf uit. Dat mag het bedrijf dan wat ons betreft gewoon zelf betalen." De milieudienst heeft heel veel meer uren en dus ook kosten moeten maken door de extra controles bij dit bedrijf. Bovendien is ook fors geïnvesteerd in de aanschaf en plaatsing van extra meetapparatuur. Van Aelst: "Het is dubbel onacceptabel dat de samenleving daarvoor opdraait. Ik vrees namelijk dat de hoeveelheid tijd en geld die voor de controle van alle andere bedrijven beschikbaar is door het gedrag van Odfjell ernstig beperkt wordt, terwijl we juist extra in willen zetten op controles. Dat is ook onacceptabel en daarom moet het dus echt anders. Het voorbeeld bij dit bedrijf heeft laten zien dat hier eigenlijk regels voor moeten komen."

Daarom pleit de SP ervoor dat deze meerkosten op het bedrijf verhaald kunnen worden. Op welke manier het verhalen van deze kosten het beste kan, is wat de SP betreft aan de minister. Dat zou met hogere boetes, het gewoon doorberekenen van de kosten of misschien op een andere en nieuwe manier kunnen.
“De provincie kan haar geld namelijk maar eenmaal uitgeven en het budget voor controle door milieudiensten ligt vast. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat er door het gedrag van een falend bedrijf er minder tijd en geld overblijft voor controle van de andere bedrijven.” Aldus van Aelst. De SP heeft gevraagd of deze kosten op de bedrijven verhaalbaar zijn. Als het aan de partij ligt zou dit landelijk beleid moeten worden. De SP zal hiervoor met voorstellen komen als de minister dit zelf niet mogelijk wil maken.

-------

Op 31 juli 2012 had Statenlid Lies van Aelst een gesprek met RTV Rijnmond over de sluiting van het bedrijf Odfjell en over het voorstel van de SP om kosten voor extra inspecties bij falende bedrijven op het bedrijf zelf te verhalen.

Bericht en geluidsfragment RTV Rijnmond 'SP-verhaal kosten inspecties odfjell op bedrijf'
 

U bent hier