h

Provincie zwengelt discussie extra controle kosten aan

30 juli 2012

Provincie zwengelt discussie extra controle kosten aan

De provincie is het met de SP eens dat het, zoals in het geval van Odfjell, onbevredigend is dat de hoge extra kosten voor rekening komen van de provincie Zuid-Holland. De provincie zal daarom op korte termijn het SP voorstel in IPO-verband agenderen. Daar zal men dan de principiële discussie over doorberekening van kosten en handhaving gaan voeren en of dit uitvoerbaar is. De SP vroeg eerder aan het provinciaal bestuur in Zuid-Holland of het mogelijk is om extra gemaakte uren die besteed worden aan werkzaamheden bij bedrijven die zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houden in het vervolg op een bedrijf te verhalen. De wet staat dat op dit moment echter niet toe maar de provincie gaf aan het voorstel in IPO verband te bespreken.

Lies van Aelst zegt: ‘Zoals het nu gaat is de omgekeerde wereld. Door bedrijven, die er zelf een potje van maken, wordt de provincie opgezadeld met torenhoge kosten. Dit gaat ten koste van controle bij andere bedrijven, en dus ten koste van veiligheid. Dat is onacceptabel!’

De Provincie Zuid-Holland heeft eerder op vragen van de SP geantwoord dat er gemiddeld aan preventieve inspecties voor een willekeurig BRZO-bedrijf, waar geen bijzonderheden zijn, ongeveer 100 uur per vier maanden worden besteed. Voor alleen de extra controle in de eerste vier maanden van 2012 bij Odfjell moest de DCMR 1900 uur meer inzetten. Dat is de tijd waarin ze 19 andere bedrijven hadden moeten controleren. Het budget van de DCMR staat vast dus als er geen extra geld komt gaat dit ten koste van de controle bij 19 andere bedrijven. Dat SP vind dit onacceptabel en is blij dat het provinciebestuur deze mening deelt.

U bent hier