h

Commissiebezoek bij provinciaal kennisinstituut Tympaan

22 augustus 2012

Commissiebezoek bij provinciaal kennisinstituut Tympaan

De SP Statenfractie was, samen met de andere fracties uit de commissie Bestuur en Middelen, vandaag aanwezig bij een informatiebezoek bij Tympaan. De commissieleden werden geïnformeerd over de werkzaamheden van de organisatie en over de diensten die de organisatie levert.
Tympaan is een provinciaal gefinancierd kennisinstituut voor samenlevingsvraagstukken. De organisatie heeft als taak gegevens te verzamelen en te analyseren uit verschillende bronnen en die om te zetten in beleidsrelevante informatie. De gegevens gaan bijvoorbeeld over voorzieningen in de wijken, hoeveelheid jeugdigen in de jeugdzorg en aantal jeugdigen met ernstig overgewicht.
De informatie is onder andere bedoeld voor overheden, zorgvragersorganisaties, regionale samenwerkingsverbanden en provinciale ondersteuningsinstellingen. Dat gebeurt op verschillende manieren: door middel van rapportages, presentaties, bijeenkomsten, websites en cursussen.

SP Statenlid Esther Zwaan: “Het is belangrijk dat dit instituut de gegevens op lokaal, regionaal en provinciaal niveau bij elkaar brengt en toegankelijk maakt. Op deze manier hoeft niet iedere gemeente zelf een systeem op te richten en kunnen beleidsmakers goed onderbouwt analyses maken en beslissingen nemen en ondersteuningsorganisaties hun werk nog beter uitoefenen.”

Op de website van Tympaan treft de bezoeker inhoudelijke informatie over verschillende maatschappelijke vraagstukken. Tympaan heeft verder onder andere het RIS ontwikkeld;een digitaal regionaal informatie systeem, waar een enorme hoeveelheid cijfermatige informatie te vinden is. Het biedt inzicht in de feiten mbt onder andere jeugd, maatschappelijke participatie en cultuur in onze provincie, gesorteerd per regio en gemeente.
De Atlas van de Samenleving biedt een digitale kaart waarmee een overzicht gegeven kan worden van voorzieningen, per regio, gemeente of wijk.

Tot slot is er nog de Sociale Barometer. Dit nieuwste product van Tympaan is ontwikkeld op verzoek van de provincie, met de bedoeling om gevolgen van beleid te volgen en ontwikkelingen in de samenleving per regio en gemeente te kunnen bijhouden zodat er gerichte werkplannen op gemaakt kunnen worden. De cijfers kunnen jaarlijks aangevuld en vergeleken worden.
Tympaan maakt naar aanleiding van de gesignaleerde ontwikkelingen in de regio een analyse en bespreekt de knelpunten die uit de cijfers naar voren komen met gemeente, lokale betrokken partijen en met bijvoorbeeld collega-organisatie JSO (expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling). De bedoeling is om uit deze bijeenkomsten tot een regionaal werkplan te komen. JSO kan bij het uitwerken van een geschikte aanpak ondersteuning bieden.
Het is belangrijk dat daarbij goede reeds bestaande ervaringen en projecten als voorbeeld kunnen dienen.
Netwerken zijn hierbij erg belangrijk om elkaar te versterken.

SP Statenlid Esther Zwaan: “Het bezoek aan Tympaan bood een goede inkijk in het aanbod van Tympaan. Allemaal positieve en nuttige ontwikkelingen, die hopelijk ook in de toekomst, als meer en meer taken gedecentraliseerd worden, op deze schaal kan blijven bestaan. Hoe meer gemeenten gezamenlijk optrekken en van deze bestaande expertise gebruik maken, hoe beter.”

U bent hier