h

Op werkbezoek in de Botlek

15 augustus 2012

Op werkbezoek in de Botlek

Onder andere naar aanleiding van de problemen bij Odfjell, heeft de SP Statenfractie deze zomer verschillende gesprekken met experts en werkbezoeken in de sector. Enkele fractieleden gingen vandaag, samen met fractieleden van D66, op werkbezoek bij Deltalinqs op het terrein van Rubis Terminals, een klein tankopslagbedrijf in de Botlek. Deltalinqs is een belangen- en kennisorganisatie van bedrijven in de Botlek. Naast een presentatie over het bedrijf en over Deltalinqs, maakte een wandeling maken over het terrein van Rubis Terminals, maar natuurlijk niet zonder helm, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril. Dat leverde een mooi plaatje...Op het terrein werd door de directeur eea uitgelegd over de infrastructuur, apparatuur en werkzaamheden op de terminal. “Een indrukwekkende wirwar van pijpleidingen. Het lijkt erop dat het bedrijf zich inspant om optimaal op de veiligheid te letten”, aldus SP Statenlid Lies van Aelst.

Van Aelst was al eens op het terrein van Odfjell geweest. “Het bezoek bij Rubis terminals was een behoorlijk contrast, ook qua formaat. Het terrein was bovendien gloednieuw (niets is eerder gebouwd dan in 2008) en dus is het opgebouwd met vernieuwde inzichten en regelgeving. Rubis Terminals gaf het gezelschap daarmee een mooie inkijk in de nieuwere technieken. In principe veroorzaakt het bedrijf geen emissie.
Eenmaal terug aan tafel hebben we gesproken over de werkzaamheden van Deltalinqs.
Deltalinqs ondersteunt de haven-, logistieke- en industriële bedrijven in het Rotterdams havengebied. Dit doet de organisatie onder andere door een kennisnetwerk te zijn; door bedrijven samen te brengen en best practices uit te wisselen. Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van het Rotterdamse haven- en industriële bedrijfsleven.

Er werd ook gesproken over de grote tekorten aan geschikte arbeidskrachten in de havensector. Het is volgens Deltalinqs schrijnend dat enkele kilometers verderop in Rotterdam Zuid er grote werkloosheid bestaat onder de inwoners terwijl in de Rotterdamse haven veel mooi, uitdagend en goed betaald werk is. Deltalinqs neemt samen met andere instanties in de sector en bedrijven zelf de handschoen op om jongeren te interesseren voor het werk in de haven en de sector zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. Kernwoorden daarin zijn arbeidszekerheid en de goede arbeidsvoorwaarden.

Mede georganiseerd door Deltalinqs zijn er gezamenlijke standaarden ontwikkeld en afspraken over arbeidsveiligheid gemaakt. Er is een gezamenlijke brandweer en bijvoorbeeld een mobiele landingsplaats op de verschillende terreinen waar de trauma helikopter kan landen.
Leden worden echter door Deltalinqs niet gecontroleerd op de veiligheid in de praktijk, de organisatie ziet dat als de taak van de DCMR. Leden kunnen wel altijd hulp vragen en Deltalinqs zal, als er veel weerstand is, wel doorvragen en proberen de hulp aan te bieden die nodig lijkt. De gemaakte afspraken en standaarden blijven echter richtlijnen en zijn niet bindend maar dienen ter inspiratie.
In het gesprek met Deltalinqs kwam heel duidelijk naar voren dat zij ook twijfels hebben bij het gedeeltelijk privatiseren van een deel van de controles (zoals met ISO certificaten). Daarnaast werden er ook twijfels geuit over de deregulering rondom de industrie, vanwege het belang van regels als richtsnoer voor ondernemers (de vergelijking was het verschil tussen het wel en niet hebben van een rugleuning aan een stoel, waarbij de rugleuning de regels zijn). SP Statenlid Lies van Aelst: "Twee zeer zinnige uitspraken, lijkt mij!"

U bent hier