h

SP verbaasd over besluitvorming rondom subsidieverlening veer Gouderak/Moordrecht

16 augustus 2012

SP verbaasd over besluitvorming rondom subsidieverlening veer Gouderak/Moordrecht

De SP vraagt zich af of de subsidie voor een nieuwe veerpont tussen Gouderak en Moordrecht wel terecht is verleend en of de provincie wel voldoende onderzoek heeft gedaan naar het bestaansrecht van deze veerverbinding voor auto's.
SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Er is door de provincie 275.000 euro subsidie gegeven aan de veerdienst, terwijl bij beide partijen bekend was dat er vlakbij een nieuwe brug zou komen. De gevolgen daarvan werden door de provincie en de veerexploitant ernstig onderschat.” In september vorig jaar werd het nieuwe veerschip in gebruik genomen. Nog geen twee weken later werd op korte afstand gestart met de bouw van een hele nieuwe brug over de IJssel. De nieuwe brug - onderdeel van de nieuwe zuidwestelijke rondweg (N207) - is inmiddels in gebruik genomen. Een gemiddelde automobilist die over de brug rijdt bespaart nu zo'n 100 euro per maand en het kost hem nagenoeg niet meer tijd dan wanneer hij via de veerpont oversteekt. Dat was voor de aanleg van de N207 wel anders.

De provincie en de veerexploitant rekenden erop dat de mogelijke vermindering van het gebruik door een veel betere dienstverlening meer afvaarten en lagere exploitatiekosten gecompenseerd zou worden. Via het nieuwe veer kunnen nu bijvoorbeeld auto’s vooruit op- en afrijden en er wordt met één veerpont gevaren. Nu het exploitatietekort tegenvalt (100.000 euro per jaar) overweegt de veerexploitant een planschadeclaim in te dienen.
Van Aelst: “Bij toewijzing van die claim komt er dus nog een fors bedrag bovenop de 275.000 euro subsidie die we nu kwijt zijn aan het veer. Daar komt bij dat in geval dat exploitatie van dit autoveer niet meer mogelijk is het verenfonds dat geld beter in een andere veerverbinding had kunnen steken.”

Het provinciaal verenfonds werd opgericht nadat het rijk eenmalig een bedrag van ruim twee miljoen euro stortte onder de voorwaarde dat de provincie eenzelfde bedrag betaalde.
“Het fonds is dus eindig, als de pot leeg is wordt het een stuk moeilijker om subsidies voor veerverbindingen te verstrekken. De SP heeft er al eerder voor gepleit dit fonds permanent te maken” Aldus van Aelst.

De SP toont zich lange tijd voorstander van vervoer over water van auto's, fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers hebben vaak belang bij een veerverbinding om omrijden te voorkomen, voor recreatie en sociale binding. Maar voor autoveren is het voor de SP vooral van belang dat het veer reistijd en kilometers -en dus CO2 uitstoot bespaart - en files vermindert. Van Aelst: “Ik vraag mij af of de subsidie voor een nieuwe autoveer in dit geval dus wel terecht is vertrekt. Daarom heb ik gevraagd hoeveel autokilometers (en dus CO2 uitstoot) het veer bespaarde voor en na de in gebruik name van de brug. Ik hoop dat er een oplossing komt voor dit veer wanneer een rendabele exploitatie niet meer mogelijk blijkt te zijn. De veerverbinding zou voor fietsers, voetgangers en ook de recreant moeten blijven bestaan. Het is belangrijk om te weten of dat met dit nieuwe schip mogelijk is of dat er naar andere oplossingen gezocht moet gaan worden.”

U bent hier