h

Verbeter toezicht bedrijven

22 augustus 2012

Verbeter toezicht bedrijven

De SP heeft tijdens het debat over Odfjell in de Statencommissie Verkeer en Milieu gepleit voor fysieke inspectie van gevaarlijke bedrijven en een snelle herziening van de manier waarop de provincie het toezicht uitvoert. Dit zou pas in 2014 worden herzien maar SP-Gedeputeerde Rik Janssen heeft toegezegd dat de Provincie dit eerder gaat doen. SP-Statenlid Lies van Aelst zegt dat ze met deze toezegging heel blij is: 'Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zal nog vele maanden op zich laten wachten en in die tijd moeten de provincie zelf ook actie ondernemen.' Pas nadat het weglekken van een grote hoeveelheid butaan uit een tank bekend werd, werd duidelijk dat de veiligheidscultuur bij het op- en overslagbedrijf Odfjell, gevestigd in de Botlek, niet op orde was. Odfjell had deze misstand niet aan de milieudienst gemeld en de inspecties hadden het niet opgemerkt, ook was het bedrijf in het bezit van ISO certificering. Zonder deze klokkenluider, zou de inspectie nog steeds papieren controles uitvoeren. Nu - vele inspecties later en met de kennis dat er veel niet deugde - vraagt van Aelst zich af of het huidige systeem van controles wel werkt en of de ISO certificering wel deugt. De ISO certificaten worden door particuliere bedrijven afgegeven en vormen een belangrijke basis voor de milieudienst en BRZO inspecties. Odfjell kreeg deze ISO certificaten echter nog toegekend nadat de handhavingsprocedures al waren begonnen, en dus al bekend was, dat er bij het bedrijf toen al heel forse problemen met de veiligheidscultuur en de veiligheidsinstallaties waren. Van Aelst: ‘hoe kunnen we nog vertrouwen hebben in deze certificaten en hoe zit het met de veiligheid bij de andere BRZO bedrijven? Is hier ook sprake van dit soort misstanden? Ik hoop dat het onderzoek van de Onderzoeksraad op die vragen antwoorden zal geven en ook uitsluitsel geeft over de rol die de politiek de afgelopen jaren heeft gespeeld.’

De SP is voorstander van een fundamenteel andere wijze van controleren. Controles zullen veel meer fysiek moeten worden en de bedrijven zullen de kosten van extra controles als zij falen zelf moeten gaan betalen. Verder zal de provincie veel meer juridische mogelijkheden moeten krijgen om bestuursdwang op bedrijven uit te oefenen en bedrijfsonderdelen te sluiten. De huidige mogelijkheden binnen de BRZO zijn hiervoor te onduidelijk en te beperkt. Deze zaken kunnen echter alleen door de Tweede Kamer geregeld worden. De SP-fractie in de Kamer pleit al langer voor het fysiek controleren van bedrijven.

U bent hier