h

Zorgen om natuurbeheer Nieuwkoopse plassen

13 augustus 2012

Zorgen om natuurbeheer Nieuwkoopse plassen

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het maaien van riet in de Nieuwkoopse plassen. Dit naar aanleiding van berichten van bezorgde rietsnijders over het te laat aanvragen van de provinicale subsidie voor landschapsbeheer door Natuurmonumenten.

De zomersnoei moet in augustus al beginnen en vooralsnog lijkt de provincie - die over de subsidie gaat - niet voornemens om de aanvraag goed te keuren. Statenlid Esther Zwaan; 'Ik wil van het provinciebestuur weten hoeveel te laat die aanvraag is ingediend en of ze voornemens is om de aangevraagde subsidie alsnog toe te kennen.


Wat betreft het Statenlid kan het natuurlijk niet zo zijn dat het beheer niet of te laat wordt uitgevoerd of dat hard werkende rietsnijders het kind van de rekening worden als besloten wordt om de subsidieaanvraag niet te honoreren. De aanvraag gaat over de subsidie voor de komende zes jaar. 'Daarom heb ik ook gevraagd welke gevolgen - zowel voor de natuur als financieel - het opschorten of beperkt uitvoeren van het beheer zal hebben', aldus Zwaan.

De SP hoopt met de vragen te bereiken dat de provincie alsnog zal besluiten de subsidie toe te kennen.
 

U bent hier