h

Kosten extra inspecties verhalen op vervuiler

5 september 2012

Kosten extra inspecties verhalen op vervuiler

Na lang aandringen van de SP en het CDA in de Tweede Kamer gaat de staatssecretaris onderzoeken of het mogelijk is om de kosten voor extra inspecties te verhalen zijn op de vervuiler. De SP dringt hier al jaren op aan.
De problemen bij Odfjell illustreren juist waarom het belangrijk is de kosten op de vervuiler te verhalen. De Provincie Zuid-Holland heeft fors meer geld uitgegeven om het falende bedrijf Odfjell extra te controleren. Uiteindelijk sloot de de provincie delen van het bedrijf met als gevolg dat het bedrijf volledig stil werd gelegd door de directie. Vooraf moest de provincie meerdere malen extra controleren bij Odfjell en dit leidde tot fors meer kosten.
Ook de Zuid-Hollandse SP-statenfractie vroeg of het mogelijk is om de extra kosten te verhalen op Odfjell. SP statenlid Lies van Aelst: "Door deze extra controles, is er minder tijd over voor andere bedrijven, dat is niet de bedoeling. Helaas is het wettelijk nog niet mogelijk om als provincie de kosten te verhalen op Odfjell. Daarom ben ik blij dat de SP in de Tweede Kamer hier hard mee bezig is".

U bent hier