h

SP tegen grote verhoging aantal helivluchten Loodswezen

26 september 2012

SP tegen grote verhoging aantal helivluchten Loodswezen

De SP Zuid-Holland zet grote vraagtekens bij het voornemen van het loodswezen om haar aantal helivluchten met 700% toe te laten nemen.
SP-Statenlid Lies van Aelst: ‘De noodzaak voor deze toename, is voor de SP absoluut niet aangetoond. Het baart mij zorgen dat de milieudienst het voornemen heeft deze nieuwe vergunning te verlenen.’

De huidige vergunning geeft het Loodswezen recht op 2000 vluchten, dat zouden er in de nieuwe vergunning 14.600 worden. ‘Een dergelijke toename van helivluchten heeft een forse impact op de luchtkwaliteiten leefomgeving. Helikopters veroorzaken bovendien meer overlast en uitstoot dan andere vervoersmiddelen. Wij vragen ons af of deze verhoging echt nodig is en of het binnen de normen van het huidige provinciale luchtvaartbeleid past.’ Aldus van Aelst.
De SP is tevens kritisch op de aanvraag met een toename van 700% aan vluchten, omdat de provincie het doel heeft om de CO2 uitstoot te verminderen. Ook lijkt de toename van het aantal vluchten, in strijd met provinciale stiltegebieden te zijn.
De SP was eerder ook al zeer kritisch over aanvragen voor commerciële helivluchten. Wat de SP betreft weegt de winst die gemaakt zou worden voor een kleine groep mensen, niet op tegen de overlast voor een grote groep mensen, dier en
milieu.

U bent hier