h

Tribune: Interview met gedeputeerde Rik Janssen over Odfjell

15 september 2012

Tribune: Interview met gedeputeerde Rik Janssen over Odfjell

Deze maand in het ledenblad van de SP een interview met SP-Gedeputeerde Rik Janssen over de situatie bij Odfjell.

Hieronder staat het artikel:

Odfjell: ‘over veiligheid valt met mij niet te onderhandelen’

Afgelopen zomer raakte het Noorse
bedrijf Odfjell flink in opspraak. De ruim
driehonderd overslagtanks in het
Rotterdamse havengebied waarin
Odfjell onder meer chemicaliën en olie
opslaat, voldoen niet aan de veiligheidsnormen.
SP’er Rik Janssen draagt, als
lid van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland,
de verantwoordelijkheid voor
toezicht en handhaving bij Odfjell.

› De handhaving van de veiligheidsregels
en – uiteindelijk – het volledig stilleggen
van het bedrijf waren veelvuldig
in de media deze zomer. Jij hebt zeker
niet erg van je vakantie kunnen genieten?

‘Tsja, dat hoort erbij. Gelukkig zijn zulke
extreme situaties een uitzondering. Maar
dat is besturen: bijsturen als het de
verkeerde kant op dreigt te gaan. Het
voordeel van meebesturen is dat je niet
alles hoeft te vragen maar een zaak zelf de
kant op kunt draaien waarvan je denkt dat
die goed is.
Sinds een klokkenluider vorig
jaar een incident meldde, is stukje bij beetje
duidelijk geworden dat er heel veel mis was
met de veiligheid bij dit bedrijf, waar met
erg gevaarlijke stoffen gewerkt wordt.
Daarom hebben we bij Odfjell ondertussen
twintig keer meer tijd besteed aan de
controles dan normaal en zwaar ingezet op
handhaving.’

› Wat houdt dat in? Zwaar inzetten op
handhaving?

‘Burgers mogen van hun bestuurders
verwachten dat er opgetreden wordt als er
regels worden overtreden. Over veiligheid
valt met mij niet te onderhandelen. Sinds
de jaren negentig zijn inspectiediensten
steeds minder bij de bedrijven zelf gaan
kijken; bedrijven krijgen op voorhand
vertrouwen.
Ik vind dat bedrijven dat
vertrouwen moeten verdienen. En bedrijven
als Odfjell die er aantoonbaar een
zooitje van maken moet je niet weg laten
komen. Die pak je vast en hou je vast tot de
zaak op orde is, en daarvoor maak je
binnen de grenzen van de wet gebruik van
alle mogelijkheden.’

› Er is wel kritiek geuit op het feit dat
niet direct het hele bedrijf gesloten is.

‘Dat klopt, maar als provincie kun je een
heel bedrijf alleen sluiten wanneer zich
extreme situaties voordoen. Anders word je
direct door de rechter teruggefloten. Vanaf
het incident vorig jaar hebben we het bedrijf
de wacht aangezegd en de druk opgebouwd
– door dwangsommen op te leggen
en selectief onderdelen te sluiten.
Uiteindelijk heeft Odfjell zelf onder hoge druk eieren
voor zijn geld gekozen en het gehele bedrijf
gesloten, inclusief de gezonde onderdelen.
Oordelen over hoe het in het verleden
zover heeft kunnen komen, laat ik graag
aan anderen over. Ik heb daarom gepleit
voor het brede onderzoek dat nu door de
Onderzoeksraad voor Veiligheid uitgevoerd
wordt.’

Lies van Aelst, Statenlid voor de SP in Zuid-Holland, heeft zich vanaf het begin beziggehouden met het dossier Odfjell.
‘Gezien de gevaren het erg onverstandig
om te bezuinigen op toezicht en handhaving,
zoals de regering nu doet. Maar het
is ook van de gekke dat je als overheid
een vermogen uit moet geven aan een
bedrijf dat zo faalt als Odfjell. Die extra
inzet zou door het bedrijf vergoed
moeten worden om te voorkomen dat
controle op andere bedrijven erbij
inschiet.’

U bent hier