h

Werkbezoek archeologiehuis en depot

12 september 2012

Werkbezoek archeologiehuis en depot

Statenlid Bart Vermeulen bracht vandaag een werkbezoek aan het archeologiehuis en het archeologisch depot van de Provincie.
Op beide locaties liet hij zich door de depotbeheerder, de  provinciaal archeoloog en enkele medewerkers informeren over het provinciaal archeologiebeleid.

De provincie heeft een belangrijke taak als beschermer en beheerder van het archeologisch bodemarchief.
Daarnaast is de provincie toezichthouder bij het verlenen van vergunningen waarbij eventuele verstoring van archeologische waarden aan de orde is.

Statenlid Bart Vermeulen: ‘De provincie moet meer doen dan alleen dozen met bodemvondsten vullen en in het depot plaatsen. Deze vondsten moeten ook voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt. Het archeologiehuis vervult daar een goede en belangrijke rol in, maar het is belangrijk om te kijken wat de provincie verder nog kan doen. Met dit onderwerp ga ik daarom graag verder aan de gang.’

U bent hier