h

Provincie Zuid-Holland voert rijkskorting op jeugdzorg in 2013 niet door

31 oktober 2012

Provincie Zuid-Holland voert rijkskorting op jeugdzorg in 2013 niet door

De provincie Zuid-Holland voert de door de staatsecretaris aangekondigde bezuiniging van 2,6% op het rijksbudget van jeugdzorg in 2013 niet door.
SP Statenlid Esther Zwaan: ‘Een opluchting voor de jeugdzorg. Dit geld is voor goede jeugdzorg hard nodig in onze provincie. Deze bezuiniging vanuit de rijksoverheid zou verslechtering van zorg of vermindering van het aanbod jeugdzorg betekenen.’ De staatsecretaris raadt de provincies onder andere aan de korting te compenseren door te investeren in kortdurende ambulante trajecten, waarmee instroom in zwaardere (en duurdere) vormen van jeugdzorg voorkomen kan worden. ‘Een goede maatregel, maar dat doet de provincie Zuid-Holland al, daar valt voor ons dus weinig winst te behalen’, aldus Zwaan.

Verder wordt geclaimd dat provincies en stadsregio’s geld in reserves hebben die ze kunnen gebruiken.
Zwaan: ‘Dat is wel erg gemakkelijk van de minister, die riante financiële positie geldt niet voor iedere provincie. Zeker niet voor de Provincie Zuid-Holland, wij hebben weinig spaargeld waaruit we dit soort zaken kunnen betalen.’

Tot slot geeft de minister de optie mee dat niet alle cliënten binnen een paar weken geholpen hoeven te worden. In sommige gevallen is zorg direct nodig. Andere kinderen kunnen langer op de geindiceerde zorg wachten. Sommige jeugdigen kunnen langer wachten omdat ze met passende tijdelijke hulp goed geholpen worden of omdat ze tijdelijk een plek bij familie hebben voor ze bij een pleeggezin terecht kunnen.

Zwaan: ’Het provinciebestuur heeft vanaf het begin aangegeven dat de focus niet op de wachtlijsten maar op de verbetering van de doorstroming en onderlinge communicatie in het gehele hulptraject moet liggen. Het is in de Zuid-Hollandse jeugdzorg daarom al enige tijd gebruikelijk om per situatie te bekijken of een jeugdige 9 weken of langer kan wachten op geindiceerde zorg en welke jeugdige dat niet zeker niet kan.’

De SP is daarom blij dat, ondanks dat de provincie weinig mogelijkheden heeft om bezuinigingen van het Rijk te compenseren of met beleid op te vangen, het college - met Rik Janssen als Gedeputeerde op jeugdzorg - ervoor gekozen heeft de korting in 2013 niet door te voeren.

U bent hier