h

Geboorde tunnel beste oplossing voor inwoners Voorschoten

1 november 2012

Geboorde tunnel beste oplossing voor inwoners Voorschoten

De Rijnlandroute zal volledig als een geboorde tunnel onder Voorschoten aangelegd worden. Het idee van een geboorde tunnel is niet nieuw. Het idee is door het burgerinitiatief Rijnlandroute zo volledig en goed uitgewerkt dat de Provincie en de gemeente Voorschoten en Leiden tot de conclusie zijn gekomen dat het financieel haalbaar en uitvoerbaar is. Volgens SP Statenlid Harre van der Nat is de keuze voor een geboorde tunnel langs het tracé de enige juiste keuze. De SP stemde in met de komst van de Rijnlandroute door Voorschoten, maar gaf daarbij aan ontevreden te zijn met het voorliggende tracé. Daarnaast wilde de SP dat de inwoners de weg niet mochten horen, zien of ruiken. Van der Nat: “Het is fantastisch nieuws voor de inwoners van Voorschoten, de sportvelden kunnen blijven waar zijn en huizen hoeven niet te worden gesloopt. Vooropgesteld: de SP was nooit fan van de weg, dit was een pijnlijk compromis voor ons in het coalitieakkoord van Zuid-Holland. Het aanleggen van de weg via een geboorde tunnel is wel de meest acceptabele manier voor de SP". Dat de Provincie een goed burgerinitiatief overneemt en uitvoert is typerend voor de opener bestuursstijl die de coalitiepartijen en het Provinciale bestuur uitdragen. Open en transparant en in overleg met betrokkenen. "Het toont bestuurlijke en politieke moed om een burgerinitiatief voor een deel over te nemen. Complimenten voor Gedeputeerde Staten dat zij dit doen." Aldus Van der Nat.

U bent hier