h

Beperking topinkomens voor bestuurders in jeugdzorg Zuid-Holland

12 december 2012

Beperking topinkomens voor bestuurders in jeugdzorg Zuid-Holland

De SP is verheugd dat het provinciebestuur in Zuid-Holland in de subsidieregeling heeft laten opnemen dat salarissen in de jeugdzorg niet de Balkenendenorm overschrijden. Wanneer dit toch plaatsvind dan zal dit in mindering gebracht worden op de verstrekte subsidie aan de organisatie.
SP Statenlid Esther Zwaan: ‘De SP ziet veel van haar belangrijke speerpunten terug in het jeugdzorgbeleid.
Het is niet juist dat bestuurders in deze sector torenhoge salarissen verdienen! Deze maatregel is een prikkel voor die bestuurders die meer verdienen om een ethische afweging te maken.’ Vandaag heeft de provincie haar visie en uitvoeringsprogramma voor jeugdzorg vastgesteld. De SP is zeer te spreken over de plannen voor jeugdzorg. De provincie voert bijvoorbeeld geen marktwerking in de jeugdzorg door. Een belangrijk punt voor de SP. Net als de provinciale inzet om in regioverband afspraken te maken met gemeenten over de ondersteuning van kwetsbare jongeren.

Er wordt verder ingezet op de ‘dakpanconstructie’. Deze constructie zorgt ervoor dat enige tijd voordat een jongere de jeugdzorg verlaat een medewerker van de gemeente betrokken wordt bij de begeleiding van de jongere. In samenwerking met jeugdzorg en bijvoorbeeld de volwassenzorg en de woningbouwcorporatie zal de gemeente dan al vroeg bij de begeleiding van de jongere betrokken zijn.

De SP vroeg in het kader van de professionalisering van medewerkers aandacht voor het gebruik van sociale media door jongeren en de kennis daarover bij professionals. De Gedeputeerde gaat op initiatief van de SP in het overleg met PSJ (provinciale samenwerking van organisaties in de jeugzorg) over scholing, aandacht besteden aan dit thema.

U bent hier