h

Ruimtelijke Ordening in Zuid-Holland nader bekeken door Eerste Kamerlid

17 december 2012

Ruimtelijke Ordening in Zuid-Holland nader bekeken door Eerste Kamerlid

Eerste Kamerlid Eric Smaling bracht op zaterdag 8 en donderdag 13 december een werkbezoek aan Zuid Holland. Smaling werkt momenteel aan een boek over de stand van de Ruimtelijke Ordening in Nederland en de dilemma’s op dit gebied. Hiervoor gebruikt hij een aantal voorbeelden uit onze provincie.

Op zaterdag 8 december brachten Smaling en Statenlid Lies van Aelst een bezoek aan Gorinchem en de geplande aanleg van een bedrijventerrein op Gorinchem-Noord. Hoewel Zuid-Holland liever ziet dat er minder nieuwe terreinen ontwikkeld worden, omdat er nu al veel leeg staat, zet Gorinchem stug door met dit terrein dat recht het Groene Hart in zal steken. Verder bezocht het gezelschap het project Ruimte voor de rivier, dat de gemeente Gorinchem uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat. Hierbij wordt veel bagger uit de rivier gehaald en een extra geul gegraven om het water meer ruimte te geven.


Tijdens een korte tour door de Gorinchemse binnenstad werd pijnlijk duidelijk hoeveel winkelruimte er leeg staat in de gemeente. De oorzaak hiervan ligt grotendeels bij de woekerhuren die een aantal winkelmelkers vragen. Zij hebben het grootste deel van de binnenstad in bezit. 'Dit komt de leefbaarheid van de stad zeker niet ten goede', aldus SP-Statenlid Lies van Aelst.


Op donderdag 13 december werd Smaling rondgeleid door de Statenleden Harre van der Nat en Jerry Snellink. Er werd onder meer een bezoek gebracht aan het afvalverwerkingsbedrijf Vliko in Leiderdorp. Dit bedrijf bevindt zich aan de rand van het Groene Hart en wil graag verplaatsen naar een andere plek met minder impact op de omgeving. Deze verplaatsings-plannen slepen zich al ruim tien jaar voort.


Aan de ene kant is dit een nuttig bedrijf wat zorgt dat 95% van het binnengekomen afval gerecycled wordt en voor werkgelegenheid in de omgeving zorgt. Aan de andere kant willen gemeenten dit bedrijf niet binnen hun eigen gemeentegrenzen huisvesten. 'Dit geeft duidelijk een van de dilemma’s op het gebied van Ruimtelijke Ordening weer in Nederland. Aan de ene kant wil een nuttig bedrijf vrijwillig verplaatsen naar een plek met minder impact op de omgeving, aan de andere kant wil blijkbaar geen gemeente dit bedrijf een plek bieden. Als Statenfractie zullen we aandringen op duidelijkheid voor dit bedrijf' aldus Snellink.

U bent hier