h

Tevredenheid over afblazen outletcenter BleiZo

12 december 2012

Tevredenheid over afblazen outletcenter BleiZo

De SP-fractie in Provinciale Staten is tevreden over het feit dat een meerderheid van de statenleden tegen de aanleg van een outletcentrum in Lansingerland stemde. De SP-fractie liet in een eerder stadium al weten tegen de plannen te zijn omdat een outletcenter de bestaande winkels in de omliggende stads- en dorpscentra onder grote druk zou zetten en daar tot lagere omzetten zou leiden.

SP-statenlid Bart Vermeulen: “Op dit moment is er al veel leegstand in de winkelgebieden. Om dan nog meer winkelruimte aan te gaan leggen is heel onverstandig en een groot gevaar voor de winkeliers.” Een ander bezwaar was dat de effecten van het outletcenter veel onzekerheid met zich mee brachten. Ook van de middelen om als overheid grip te houden op ontwikkelingen in het Outletcentrum is nog maar zeer de vraag of die gaan werken en juridisch mogelijk zijn.

“Met zoveel onzekerheid kiezen we er als SP voor om de bestaande winkelgebieden en de lokale ondernemers te ontzien. Ook voor veel omliggende gemeenten is het dan mogelijk om extra werk te maken van het aantrekkelijker maken en houden van hun centra” aldus Vermeulen.

Uiteindelijk stemden de SP, CDA, PvdA, PvdD, GroenLinks en de Christenunie en SGP tegen het Outletcentrum.

U bent hier