h

Besluit Hoogwaardig Openbaar Vervoer eindelijk grote stap vooruit voor reiziger

30 januari 2013

Besluit Hoogwaardig Openbaar Vervoer eindelijk grote stap vooruit voor reiziger

De SP ziet haar plannen voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de regio Zuid-Holland-Noord werkelijkheid worden. De impuls in het OV in de regio Zuid-Holland-Noord, die vandaag de steun kreeg van Provinciale Staten in Zuid-Holland, biedt volgens de SP Statenfractie goede uitbreiding op het bestaand OV netwerk en is haalbaar. SP Statenlid Harre van der Nat; “De intensivering die gepleegd gaat worden op het spoortracé tussen Leiden en Utrecht met de extra stations geven de reiziger een goed alternatief. De busdienst tussen Noordwijk-Katwijk en Leiden geeft de reiziger een keuze. Een keuze die ook nog steeds gemaakt kan worden voor het al bestaande OV. Ook wanneer er in de toekomst andere HOV bustrace’s hun intrede maken in deze regio”. Op 30 oktober heeft de minister aangegeven zich te kunnen vinden in de plannen van de Provincie. Ook is het plan getoetst en akkoord bevonden door Prorail. Met gemeenten die te maken hebben met het plan en eerder met de plannen voor een de Rijn Gouwe Lijn zijn, door het provinciebestuur, afspraken gemaakt.

In plaats van de eerdere RGL plannen komen er investeringen in het openbaar vervoer, met hoogfrequente bussen over vrije busbanen en verbreding van het spoor tussen Leiden en Utrecht. De intercity kan de reizigers sneller van Leiden naar Utrecht of andersom brengen, terwijl een stoptrein ook in bijvoorbeeld Hazerswoude en in de toekomst Zoeterwoude kan stoppen. Tussen Gouda en Alphen hoeft er niets te veranderen: De huidige sprinters van de NS rijden sneller dan de tramstellen van de RGL.
Van der Nat: “De al lang bestaande SP plannen voor een verbetering in OV in Zuid-Holland Noord worden hiermee daadwerkelijk uitgevoerd. Het is een fantastisch resultaat van intensieve en constructieve overleggen in de coalitie, met het provinciebestuur en met de mensen en bestuurders in de regio als ook reizigersorganisaties”.

In de afgelopen jaren heeft de SP ervoor gestaan dat de OV plannen in de regio een uitbreiding moest zijn en geen vervanging van de buslijnen. Daarnaast stelde de partij vraagtekens bij de betaalbaarheid van het project en was de partij kritisch over de wel erg positieve verwachtingen over de aantallen te verwachten reizigers.
De RGL bleek inderdaad te gaan zorgen voor het verdwijnen van buslijnen, oplopende kosten en daarnaast werden de te verwachten reizigers aantallen verschillende malen teruggeschroefd.
Van der Nat: “We begonnen ooit op 69.000 reizigers per dag. Aan het eind van het vorige college schommelde de teller rond de 29.000 reizigers per dag. De kosten waren zo hoog dat er de komende 20 jaar op OV gebied eigenlijk niet veel meer mogelijk was.”

Er was ook weerstand tegen de RGL plannen. In een referendum stemde bijna 70 procent van de Leidse bevolking tegen de RijnGouweLijn. Bovendien hadden de gemeenteraden van Katwijk, Noordwijk en Leiden – drie van de vier gemeentes waar nieuw spoor moet worden aangelegd – grote bezwaren en in Zoeterwoude zou de Elfenbaan (natuurstrook) een opstelspoor krijgen. Toch zette het toenmalige provinciebestuur haar zin door. Provinciale Staten besloot in meerderheid om doorzettingsmacht te gebruiken om de aanleg van de RGL door het centrum van Leiden te forceren na de uitkomst van een Leids referendum. Dit was voor de SP onacceptabel, de partij heeft zich er flink tegen verzet.
In het coalitieakkoord van het huidige provinciebestuur, waar de SP deel van uitmaakt, is dan ook afgesproken dat de Rijn Gouwe Lijn, met tram door de binnenstad van Leiden geen doorgang zou vinden. Later bleek ook dat onbetaalbaar. “Dat was een eerste stap met het huidige plan voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer als resultaat. Een resultaat waar de SP trots op is en waar de regio blij mee kan zijn. Een verbetering van het OV netwerk in de regio; betaalbaar, met behoud van bestaande trajecten en met draagvlak in de regio.”

Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van Provinciale Staten voor het plan, met alleen de stemmen van de PvdA en GroenLinks en de Partij voor de Dieren tegen.

U bent hier