h

Doorgroei Regionale Ontwikkelingsmaatschappij belangrijk

27 juni 2013

Doorgroei Regionale Ontwikkelingsmaatschappij belangrijk

Op 26 juni  stemden de Provinciale Staten definitief in met de oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.Hiermee gaat een lang gekoesterde wens uit het SP-verkiezingsprogramma in vervulling.De ontwikkelingsmaatschappij moet vooral startende en innoverende ondernemers van investeringskapitaal voorzien.

SP-statenlid Bart Vermeulen: ‘De kapitaalmarkt faalt al jaren bij de kredietverstrekking aan vooral kleinere bedrijven. Door een ontwikkelingsmaatschappij kan de overheid dit marktfalen herstellen en een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale economie. Vooral het midden- en kleinbedrijf kan hiervan profiteren en uiteindelijk zijn dat ook de bedrijven die voor de werkgelegenheid zorgen.’

De behoefte aan een ontwikkelingsmaatschappij is groot. De al bestaande regionale ontwikkelingsmaatschappijen in andere provincies nemen nu al 47% van alle kredietverstrekking aan startende ondernemers op zich. Daarnaast is er een grote behoefte aan innovatie op vele terreinen.

‘Maar die innovatie moet dan wel een kans krijgen. Verder is het zaak dat het fonds gaat doorgroeien richting de honderd miljoen euro om op de langere termijn effectief te zijn’ aldus Vermeulen.

De bijdragen aan de Ontwikkelingsmaatschappij komen van de provincie, het rijk, diverse grote gemeenten en kennisinstellingen. Uiteindelijk moet het fonds door succesvolle investeringen ook zelf geld gaan opleveren wat dan voor nieuwe investeringen gebruikt kan worden.

U bent hier