h

Laat archeologisch erfgoed niet barsten

13 juni 2013

Laat archeologisch erfgoed niet barsten

Zes samenwerkende gemeenten in de Duin- en Bollenstreek willen de regels voor archeologisch onderzoek flink versoepelen. De SP in Zuid-Holland vindt dit geen goed plan. Archeologisch erfgoed is immers zeer kwetsbaar en afwijken van de normen mag nu al, mits er goede redenen voor zijn.

Volgens de huidige regels moet bij bodemverstoringen van meer dan honderd vierkante meter worden onderzocht of er archeologische vondsten te verwachten zijn, zodat deze bewaard kunnen blijven voor het nageslacht. De zes gemeenten in de Duin-en Bollenstreek zijn van plan om de huidige norm van 100 m2 fors te verruimen.

De SP-fractie maakt zich zorgen over deze plannen. Statenlid Bart Vermeulen: 'Gemeenten mogen nu al afwijken van de normen, maar alleen ze dat goed kunnen onderbouwen. Bijvoorbeeld door gedegen onderzoek. Een algemene en forse verruiming van de oppervlaktemaat lijkt daarmee in strijd.'

Glijdende schaal
De SP constateert dat discussies over verruimingen van de regels ook in andere Zuid-Hollandse gemeenten spelen en vreest voor een glijdende schaal. Ondanks het feit dat in de ene gemeente meer archeologische resten te verwachten zijn dan in de andere, wil de SP zeer terughoudend omgaan met algemene verruimingen.

Zorgvuldigheid
'Steeds meer gemeenten lijken archeologie vooral als een last te beschouwen en dat is zorgelijk', aldus Bart Vermeulen. Je kunt de bodem maar één keer verstoren en het archeologisch erfgoed is kwetsbaar. Het kan snel verloren gaan. Er is dus alle reden om zorgvuldig te werk te gaan'.

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de kwestie aan het dagelijks bestuur van de provincie. De partij wil onder meer inzicht in de schaal waarop deze ontwikkelingen in de provincie spelen.

U bent hier