h

SP blijft hameren op reizigersbelangen OV

5 juni 2013

SP blijft hameren op reizigersbelangen OV

Vandaag besprak de Statencommissie Verkeer en Milieu de concessie voor de aanbesteding van de nieuwe treindienst Alphen-Gouda. De SP blijft erop hameren dat niet de winsten van bedrijven, maar de belangen van reizigers en werknemers centraal moeten staan.

Tegen de zin van de SP hebben we sinds 2000 markt-werking in het Nederlandse OV. Dit moest leiden tot klantgerichter en beter renderend openbaar vervoer. De SP constateert dat de markt beide doelen niet op eigen kracht haalt. Continue sturing door de overheid blijft nodig, wat veel tijd en geldt kost en de zwakte van het systeem pijnlijk blootlegt.

Geen WC
In de nota van uitgangspunten voor de nieuwe spoorverbinding tussen Gouda en Alphen mist de SP vooralsnog concrete afspraken om de belangen van de reizigers en personeel zo veel mogelijk veilig te stellen. Heel concreet gaat het bijvoorbeeld om de toegankelijkheid van toiletten op de stations. Zo is op station Alphen aan den Rijn toiletbezoek na 19.00 uur niet mogelijk.

Vervangend vervoer
Op onderdelen als ketenmobiliteit en sociale veiligheid zijn de eisen in de concesssieovereenkomst nog veel te vaag. Zo wilde de SP tijdens de commissievergadering vandaag graag weten of er in de aanbesteding kan worden opgenomen, dat bij ernstige vertraging of andere calamiteit de vervoerder voor vervangend vervoer moet zorgen.

Stem van de reiziger
De SP is ervan overtuigd dat openbaar vervoer dat de behoeften van de reiziger centraal stelt, leidt tot meer gebruik ervan en uiteindelijk dus tot een beter renderend OV. De concessieovereenkomsten moeten dan wel instrinsieke prikkels bevatten om het OV écht te verbeteren. Inclusief continue monitoring waarbij ook de reiziger duidelijk een stem heeft. Dan is nu nog onvoldoende het geval.

U bent hier