h

SP: strenger optreden en handhaven noodzakelijk

18 juni 2013

SP: strenger optreden en handhaven noodzakelijk

Vandaag verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over Odfjell. Hieruit blijkt dat het bedrijf pas verbeteringen doorvoerde toen het op de vingers werd getikt. Waar de provincie eerder uitging van vertrouwen in bedrijven, moeten zij dit nu verdienen.

‘Bedrijven hebben laten zien dat vertrouwen vooraf niet werkt. Strikt toezicht en strenge handhaving blijken dus noodzakelijk, zo stelt SP-Statenlid Lies van Aelst. Uit het rapport komt verder naar voren dat er eigenlijk al vóór 2011 ingegrepen had moeten worden bij het Rotterdamse tankopslagbedrijf.

‘Het is goed dat er nu stevig is ingegrepen bij Odfjell, aldus Van Aelst. 'Maar het is pijnlijk dat nu duidelijk wordt dat dit eigenlijk eerder had moeten gebeuren. Er is in de Provincie wel meteen werk gemaakt van het aanpassen van de regels rondom toezicht en handhaving, zodat we dit niet nog een keer meemaken'.

Terugtredende overheid
Tot 2011 werd er desondanks alles niet of nauwelijks ingegrepen bij het tankopslagbedrijf. Provincie en inspectiediensten trokken zich, passend binnen het politieke klimaat van een terugtredende overheid, steeds verder terug.

Dit maakt duidelijk dat bedrijven zichzelf niet reguleren, ze zoeken juist naar mazen in de wet om nog meer winst te kunnen maken', zo vervolgt Van Aelst. 'Als er dan ook nog minder en vooral op papier gecontroleerd wordt, ontstaan er situaties zoals bij Odfjell. Aan de extra controles hangt wel een prijskaartje. Wat betreft de SP zouden bedrijven die falen, de kosten voor de extra controles zelf moeten betalen.'

Duidelijke regels
De problemen met Odfjell laten ook zien dat regels en wetten voor toezicht en handhaving soms onduidelijk zijn en onvoldoende handvatten bieden, terwijl ze juist glashelder zouden moeten zijn. Het is daarom goed dat de Onderzoeksraad aangeeft dat ook dit aangepakt moet worden. Zo wordt het makkelijker om overtreders aan te pakken en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Aanleiding
Het onderzoek naar de misstanden bij Odfjell werd in 2012 ingesteld. Naar aanleiding van een in de zomer van 2011 door een klokkenluider gemeldde, en door het bedrijf verzwegen butaanuitstoot en geconstateerde benzeenemissies werden er verdere controles bij het bedrijf gedaan. Er bleek onder meer veel mis te zijn met de verouderde opslagtanks op het terrein.

 

U bent hier