h

25 miljoen voor betere inpassing Blankenburg is lachertje

27 augustus 2013

25 miljoen voor betere inpassing Blankenburg is lachertje

De nieuwe snelweg bij de Blankenburgtunnel is funest voor het waardevolle cultuurlandschap tussen Vlaardingen en Maassluis, inclusief recreatiegebied Krabbeplas. De 25 miljoen voor betere inpassing is een aanfluiting en het hele project leidt tot enorme verspilling van belastinggeld.

De Blankenburgtunnel staat morgenmiddag op de agenda van de Statencommissie Verkeer en Milieu. De SP zal deze boodschap daar nogmaals herhalen.

SP-fractievoorzitterHarre van der Nat: ‘Het kabinet kan beter investeren in koopkrachtherstel of energie- zuinigere woningen dan 1 miljard uitgeven aan een ongewenste snelweg. Zeker nu het wegverkeer nauwelijks nog toeneemt en de economie krimpt, kun je op twee vingers natellen dat mensen straks liever kiezen voor de Beneluxtunnel dan voor een dure nieuwe tolweg. Dat betekent dus een enorme verspilling van belastinggeld die je zeker in deze crisistijd niet moet willen.’

Wisselgeld
De provincie is gevraagd om na te denken over de invulling van 25 miljoen euro uit de verwachte tolopbrengsten voor een betere inpassing van het project. Volgens de SP is dat bedrag bij lange na niet genoeg om de schade aan natuur en leefomgeving te herstellen. De 25 miljoen is geregeld door de motie-Kuiken (PvdA) en vormt het schaarse wisselgeld dat de inwoners en natuurorganisaties tevreden moet stellen. Volgens Van der Nat is een dergelijk laag bedrag een gotspe.

De Tweede Kamer ging op 20 december 2012 akkoord met de Blankenburgtunnel als Nieuwe Westelijke Oeververbinding bij Rotterdam. VVD en PvdA kwamen dit al overeen in het landelijke coalitieakkoord. De SP-Statenfractie koos eerder voor de Oranjetunnel als oplossing voor een betere ontsluiting van Voorne-Putten.

 

U bent hier