h

Afdwingbare revisievergunning is gemiste kans

11 september 2013

Afdwingbare revisievergunning is gemiste kans

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gaat niet op korte termijn regelen dat de provincie bij risicovolle chemiebedrijven een revisievergunning kan afdwingen. De SP in Zuid-Holland vindt deze gemiste kans onbegrijpelijk.

Een afdwingbare revisievergunning maakt het toezicht op risicobedrijven door de provincie veel effectiever. Niet voor niets is dit één van de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid in juni dit jaar deed in het rapport over de veiligheidssituatie bij Odfjell. De SP betreurt het dan ook zeer dat de staatssecretaris deze aanbeveling niet overneemt, zo bleek vandaag bij de vergadering van de Provinciale Staten in Zuid-Holland.

SP-Statenlid Lies van Aelst: ‘Een adequate, actuele revisievergunning zet echt veel meer zoden aan de dijk dan de lappendeken aan verouderde verguningen die je nu bij sommige grote risicobedrijven ziet. Ook aan bijvoorbeeld de eis om de best beschikbare techniek te gebruiken (BBT-eis), hebben we nu vaak niks. De best beschikbare techniek van jaren geleden is inmiddels allang achterhaald. Je moet de nieuwe eisen kunnen afdwingen!'.

Doorzettingsmacht
Wat de staatssecretaris wel regelt, is de zogenoemde doorzettingsmacht die zij krijgt. Deze vindt de SP, net als onder meer het IPO en de VNG, juist niet nodig. De doorzettingsmacht is een tandeloze papieren tijger, die weer veel bureaucratie met zich meebrengt. En een overbodig middel, omdat het Rijk allang de mogelijk heeft om bij urgente onveilige situaties zelf in te grijpen.

 

U bent hier