h

Bezuinigingen kabinet bedreigen Zuid-Hollands OV

10 september 2013

Bezuinigingen kabinet bedreigen Zuid-Hollands OV

Hoewel minister Bussemaker pas later beslist over het –waarschijnlijk slechtere!– alternatief voor de OV-studentenkaart, staat er al wel een megabezuiniging ingeboekt. Dit is een bedreiging voor het OV in ons land, zeker ook in Zuid-Holland.

De vervoersbedrijven krijgen nu nog geld van het Rijk voor de reizen die met de OV-studentenkaart worden gemaakt. Het gaat hierbij naar schatting om tussen de tien en dertig procent van hun inkomsten. Het wegvallen van dit geld vormt een bedreiging voor het openbaar vervoer in de provincie Zuid-Holland, zo waarschuwt de SP in het kader van de  behandeling van de Koersnotitie voor de nieuwe provinciale visie op milieu en mobiliteit door de Provinciale Staten.

Naast deze korting voor de vervoerders bezuinigt het Rijk al jaren op de BDU (Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer). Dit is het geld dat de provincie direct van het Rijk ontvangt voor  onder meer het openbaar vervoer. SP-Statenlid Lies Van Aelst: ‘Hierdoor besteden we als provincie nu al structureel drie miljoen per jaar minder aan de exploitatie van het OV in Zuid-Holland. Ook voor 2014 vrees ik het ergste, mede omdat er kans is dat de landelijke verdeelsleutel voor de BDU-gelden voor ons onvoordelig gaat uitpakken’.

Slimme groene keuzes
Wat de SP betreft betekenen de teruglopende budgetten niet dat er rücksichtlos nog meer lijnen mogen worden geschrapt. ‘We moeten kritisch kijken naar de budgetten voor vervoer en verkeer in het algemeen’, aldus Van Aelst. ‘En slimme keuzes maken op basis van de juiste informatie en cijfers. Zo zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat jongeren vaker kiezen voor fiets en OV in plaats van de auto. Ook is het niet altijd nodig om op alle trajecten grote bussen te laten rijden. Doel van de SP is om door dit soort slimme keuzes het fijnmazige OV-netwerk en het milieu in de provincie zo veel mogelijk te sparen.

Digitale samenleving
Onder meer door vergrijzing en de recessie worden de voorzieningen in veel dorpen en kernen nu al steeds minder. Hiervoor zijn inwoners dus steeds meer aangewezen op de grotere dorpen en steden. Roepen dat alles tegenwoordig via internet kan, is volgens Van Aelst te makkelijk. ‘Ondanks de groei van internet zijn er nog steeds veel mensen die niet mee kunnen in de digitale samenleving. Zij moeten de overheid dus ook fysiek kunnen bereiken. Zo niet, dan komt deze groep straks echt in de knel. Met alle problemen en hoge maatschappelijke kosten van dien. De SP wil dat voorkomen.'

U bent hier