h

Kantorenleegstand: uitschieters boven de 30%

18 september 2013

Kantorenleegstand: uitschieters boven de 30%

De kantorenleegstand neemt in sommige Zuid-Hollandse gemeenten absurde vormen aan. Zo stond begin dit jaar in Leidschendam-Voorburg bijna 35% leeg. Recent onderzoek werpt nieuw licht op de aanpak van de problematiek.

De aantallen borden ‘te huur’ op kantoren en bedrijfslocaties doen zo onderhand pijn aan de ogen. Dit is niet alleen onprettig, het kost de samenleving ook veel geld. Jarenlang bouwden commerciële vastgoedontwikkelaars, vaak in samenwerking met gemeenten, veel te veel kantoren. Het aanbod overtreft hierdoor al tijden de reële vraag. Doordat de kosten van kantorenleegstand fiscaal aftrekbaar zijn, draait de samenleving hier ook nog eens voor op.

De conclusie van het onderzoeksrapport Kantorenleegstand en OV-knooppuntontwikkeling in de Zuidelijke Randstad luidt dan ook dat het huidige beleid zich niet moet richten op het bouwen van nieuwe kantoren op ‘kansrijke locaties’ zoals de gebieden rond de stations, maar op het terugdringen van de leegstand. De SP in Zuid-Holland wil graag dat deze nieuwe kennis wordt meegenomen in het beleid.

Momenteel gaat de provincie namelijk nog uit van groei van 'toplocaties in het stedelijk gebied', waaronder de stationslocaties. Een selectief vestigingsbeleid voor nieuwe kantoren, detailhandel en voorzieningen op deze plekken is hier onderdeel van. Gedeputeerde Veldhuijzen heeft inmiddels toegezegd het recente onderzoeksrapport te bestuderen.

Onderbouwing
De onderzoekers baseren hun conclusies op diverse maatschappelijke trends. Door een krimpende overheid, vergrijzing en ‘Het Nieuwe Werken’ is een toename van de vraag naar kantoorruimte in de Zuidelijke Randstad de komende jaren niet te verwachten. Zelfs de komende decennia zal de totale vraag naar kantoorruimte in de zuidelijke Randstad niet toenemen. Zonder nieuwe, effectieve aanpak zijn een verdere afname van de vraag en toenemende leegstand veel waarschijnlijker.

U bent hier