h

Zorgen om veiligheid aardgasbussen

13 september 2013

Zorgen om veiligheid aardgasbussen

Deze week verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brandende aardgasbus vorig jaar in Wassenaar. De Raad doet concrete aanbevelingen voor betere veiligheid. Wat betreft de SP gaat de provincie hier snel mee aan de slag.

De SP in Zuid-Holland is enthousiast over de milieuvoordelen van aardgasbussen, maar vindt dat de veiligheid van passagiers en chauffeurs boven alles gaat. Die veiligheid is nu niet voldoende gegarandeerd, aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij de busbrand in Wassenaar vielen er gelukkig geen gewonden. In een tunnel of drukke winkelstraat had het incident echter veel ernstiger kunnen aflopen.

Het gevaar zit in de ventielen die bij brand in of rond de bus explosie van de aardgastank op de bus moeten voorkomen. In geval van brand spuit het gas door deze ventielen naar buiten. Als het gas ontbrandt, kunnen steekvlammen van wel twintig meter ontstaan die minuten lang duren. Afhankelijk van de vlamrichting kan dit levensgevaarlijke situaties opleveren. 

Rol provincie
De provincie exploiteert zelf geen bussen, maar besteedt dit uit aan commerciële bedrijven. De SP vindt het belangrijk dat de provincie hierbij wel goed blijft controleren op veiligheid. Goede veiligheidsmaatregelen leveren op de lange termijn weliswaar veel op, maar op de korte termijn kosten ze bedrijven juist geld en tijd. Hierdoor krijgen de maatregelen niet altijd de nodige prioriteit.

Ook de OvV stelt in het recente rapport dat de overheid altijd de plicht heeft om zich ervan te verzekeren, dat bedrijven die overheidstaken uitvoeren de veiligheid voldoende serieus nemen. Dat gebeurt bij deze bedrijven en in de concessieverlening aan de vervoerders nu onvoldoende, aldus de Raad. De SP wil daarom dat de Provincie snel werkt maakt van de concrete aanbevelingen in het rapport. 

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling voor de provincie is dat de veiligheidsrisico´s rond aardgasbussen zo snel mogelijk in kaart worden gebracht. Ook in de aanbesteding moet aandacht komen voor dit veiligheidsaspect. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bepleit hiervoor een wijziging van de Wet personenvervoer 2000 door de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu. Wat betreft de SP hoeft de provincie hier niet op te wachten.

 

U bent hier