h

SP-gedeputeerde bij pleeggezinsdag Zuid-Holland

25 september 2013

SP-gedeputeerde bij pleeggezinsdag Zuid-Holland

In Archeon Alphen aan den Rijn bezochten afgelopen zaterdag 700 mensen de speciale pleeggezinssdag. Pleegzorg is niet altijd makkelijk, maar wel enorm waardevol. Vandaar dit feestelijke gebaar van Horizon Jeugdzorg, de Pleegouderraad en de provincie Zuid-Holland richting de pleeggezinnen.

De SP vroeg al vaker aandacht voor de situatie van pleegzorgouders en hun pleegkinderen. De partij pleitte hierbij onder meer voor goede scholing en begeleiding van pleegouders. SP-gedeputeerde Rik Janssen sprak afgelopen zaterdag zijn grote waardering uit voor de pleegouders. Ook zij kunnen soms een steuntje in de rug gebruiken. 'Hoe beter pleegouders geïnformeerd en waar nodig gesteund worden, hoe beter zij hun pleegkind kunnen opvangen', aldus Janssen.

Gemeenten
Vanaf 1 januari 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Het delen van kennis over pleegzorg is in aanloop naar deze overgang bijzonder waardevol. Pleegzorg blijft immers een goede mogelijkheid om jongeren in een huiselijke omgeving op te vangen. De toekomst van de pleegzorg was ook afgelopen zaterdag dan ook een belangrijk gespreksonderwerp voor bestuurders van gemeenten en provincie, pleegouders en medewerkers van jeugdzorg.

U bent hier