h

SP steunt extra onderzoek Duinpolderweg

27 september 2013

SP steunt extra onderzoek Duinpolderweg

De provincies Noord en Zuid-Holland gaan nut en noodzaak van de Duinpolderweg in de noordelijke Bollenstreek opnieuw tegen het licht houden. Ook de SP-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland stelt vast dat de economische situatie flink is veranderd en is blij met het onderzoek.

Inwoners, bedrijven en andere organisaties konden tot 5 juli zienswijzen indienen op de eerste versie van de ontwerpnotitie (NRD) voor de nieuwe verbindingsweg tussen de N206 en de A4. Maar liefst 289 mensen en organisaties deden dat. Ook de commissie die de provincie adviseert op milieugebied vond de cijfers over de verwachtte verkeersaantallen te optimistisch en pleitte voor nieuw onderzoek. De provincies Noord- en Zuid-Holland nemen deze aanbeveling over.

SP-fractievoorzitter Harre van der Nat: ‘Door zaken als de economische crisis en bevolkingstrends neemt de verkeersgroei in dit gebied hoogstwaarschijnlijk gewoon af. Dit kwam in de gebruikte cijfers nog veel te weinig naar voren. Bovendien geven veranderingen in de woningopgave aan dat de huidige cijfers niet kloppen. Daarbij houden ook wij de schaarse natuur in het gebied natuurlijk liever heel. Het college in Zuid-Holland doet er dus goed aan om de Duinpolderweg opnieuw te bekijken'.

Natuur en milieu
Het nieuwe onderzoek richt zich behalve op geactualiseerde verkeerscijfers en de economische omstandigheden ook op de milieueffecten van de vijf alternatieven voor de mogelijke nieuwe verbindingsweg. De natuurwaarden van het natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid krijgen extra aandacht.

U bent hier