h

Vervuiler gaat eindelijk betalen

13 september 2013

Vervuiler gaat eindelijk betalen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat bedrijven die de regels steeds opnieuw overtreden, zelf gaan opdraaien voor de kosten van extra inspecties. De SP pleit hier al jaren voor, ook in de provincie. De partij is blij met de landelijke meerderheid.

De ervaringen rond Odfjell laten zien dat de extra controles bij een bedrijf dat keer op keer faalt, erg duur zijn. De SP in Zuid-Holland vroeg daarom herhaaldelijk om de mogelijkheid om deze kosten bij het betreffende bedrijf neer te leggen. Het is wat betreft de SP niet terecht om de burger voor deze rekening te laten opdraaien. De partij is dus blij dat de Tweede Kamer afgelopen dinsdag instemde met een motie van D'66 die de regering oproept om dit recht te trekken.

Ook de inhoud van de tweede motie van D'66 is in lijn met eerdere wensen van de SP in Zuid-Holland. Hierbij gaat gaat erom dat er een einde komt aan de versnippering van het toezicht op bedrijven.  Hiertoe zouden de toezichts- en handhavingstaken van verschillende Rijksdiensten in de toekomst moeten opgaan in de RUD’s (oftewel Regionale Uitvoeringsdiensten of Omgevingsdiensten). Zuid-Holland is de eerste provincie in Nederland met vijf draaiende RUD's.

Verder wil de Kamer een een ‘permanente en uniforme overlegstructuur tussen de RUD’s en Veiligheidsregio’s. Ook dit vindt de SP een goede zaak.

U bent hier