h

Zuid-Holland steeds bloemrijker

27 september 2013

Zuid-Holland steeds bloemrijker

De Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Leiden en omgeving: op steeds meer plekken worden met steun van de provincie bloemrijke bermen ingezaaid. De SP juicht dit van harte toe. Bloemen, vlinders en bijen zijn niet alleen mooi, maar ook erg nuttig.

Bijen zijn zo belangrijk, omdat ze ook het grootste deel van de voedselgewassen van de mens bestuiven. Dus hoe minder bijen, hoe minder gezond voedsel als appels, peren, bessen en broccoli we produceren. Op de lange termijn bedreigt dat zelfs de volksgezondheid. De afgelopen jaren ging het erg slecht met de bijenpopulatie in Nederland en zeker ook in Zuid-Holland.

Bedreigingen
Hoewel de hoofdoorzaak niet eenduidig is, is wel duidelijk dat de bij van veel kanten wordt bedreigd. Overheden, agrariërs en particulieren gebruiken nog steeds bestrijdingsmiddelen die (op lange termijn) giftig zijn voor bijen. Andere middelen vernietigen alles wat groeit en bloeit –behalve de teeltgewassen– en tasten daarmee de biodiversiteit aan. Op deze manier verzwakt karige, te weinig gevarieerde voeding de bij en krijgen ziektes meer kans.

Door de eenzijdige bloei op akkers en weilanden worden bermen steeds belangrijker als voedselgebied. Vandaar dat de provincie in de bloemrijke bermen investeert. Te vroeg maaien kan daar echter weer een bedreiging zijn. Aangezien het merendeel van de bermen en ander groen niet in handen is van de provicie maar van gemeenten, hebben SP-fracties in onder meer Alphen aan den Rijn, Brielle, Rijswijk, Vlaardingen en Zuidplas de bijenproblematiek lokaal aangekaart.

U bent hier