h

Provincie gaat voor professioneel wildbeheer

2 oktober 2013

Provincie gaat voor professioneel wildbeheer

Om onnodige sterfte en leed te voorkomen, pleit de SP al jaren voor professioneel beheer van de damhertenkudde in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De provincie gaat hier nu in mee, zo blijkt vandaag uit de antwoorden op onze vragen.

Het beeld is nu dat de damharten in de Amsterdamse Waterleidingduinen ieder jaar zo veel jongen krijgen, dat een deel daarvan in de winter door gebrek aan voedsel ziek wordt of overlijdt. Ook afgelopen winter stierven de dieren ‘bij bosjes’, zo berichtten diverse media. Zoals ook de Flora- en faunawet voorschrijft, wil de SP dit onnodige leed voorkomen. 'Maar voor we het probleem aanpakken, moet er wel eerst goed in kaart worden gebracht wat het probleem is en hoe dat opgelost moet worden. Hiervoor is een professionele wildbeheerder de aangewezen persoon', aldus SP-Statenlid Lies van Aelst.

De SP verkiest professioneel wildbeheer in ieder geval heel duidelijk boven het laten afschieten van dieren door jagers. Een wildbeheerder kan namelijk vaststellen of en op welke manier populatie beheer nodig is en dit van jaar tot jaar bezien. Bejaging veroorzaakt daarnaast angst en mogelijk agressie bij nu tamme kudde terwijl het publiek de damherten in de Waterleidingduinen nu juist van heel dichtbij kan bewonderen. Dat is redelijk uniek in Nederland. Bijkomstig voordeel is dat het de educatieve en recreatieve waarde het gebied verhoogd.

Het is dus een goede zaak dat nu ook de provincie Zuid-Holland vindt dat populatiebeheer moet worden uitgevoerd door ‘eigen wildbeheerders die kennis hebben van hun eigen kudde’. De provincie gaat dit standpunt meenemen in gesprekken met buurprovincie Noord-Holland. De SP had ook zorgen over het eventuele overbrengen van herten naar Oost-Europa door de gemeente Amsterdam en Waternet. De partij vreesde dat de dieren daar zouden eindigen als jachtvee en is blij dat dit plan inmiddels afgeschoten is.

 

U bent hier